Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende tewerkstelling en steun voor ondernemingen in het kader van de Covid-crisis – taxipremie.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 285)

 
Datum ontvangst: 10/07/2020 Datum publicatie: 02/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 02/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sedert verscheidene maanden neemt de regering dringende sociale en economische maatregelen, gelet op de huidige crisiscontext. Veel werd aangekondigd en wij willen een stand van zaken.

Inzake de taxipremie (3000 euro), kan u ons volgende gegevens meedelen:

- Hoeveel aanvragen werden ingediend voor hoeveel betrokken bedrijven?

- Hoeveel van deze aanvragen werden geweigerd en om welke redenen?

- Hoeveel van deze premies zijn al betaald?

- Hoe is de toewijzing van deze premies (taxi's, auto's met chauffeur) verdeeld, voor hoeveel betrokken exploitanten?

- Hoe wordt de toekenning van deze premies uitgesplitst naar bedrijfsomvang, voor hoeveel bedrijven?

- Wat is de huidige en verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector waarop deze steun betrekking heeft (omvang van de tijdelijke werkloosheid, aantal banenverliezen/afvloeiingen, hoeveel faillissementen met nadere bijzonderheden, enz.).
 
 
Antwoord    1. In totaal werden er 1780 aanvragen ingediend voor 1505 firma’s.


2. 7 aanvragen voor 5 firma’s werden geweigerd omdat die laatste geen vergunning hadden van Brussel Mobiliteit die vóór 19 maart 2020 was afgeleverd.


3. 1500.


4. De begunstigden van de premie zijn als volgt verdeeld: 749 firma’s voor verhuur van voertuigen met chauffeur (limousines), 727 taxifirma’s en 24 firma’s die zowel een taxidienst uitbaten als voertuigen met chauffeurs verhuren.

5.

Type firma

Aantal

voertuigen

Limousine

Taxi

Taxi en Limousine

Algemeen totaal

0

6

6

1

574

613

1187

2

142

46

14

202

3

21

21

6

48

4

6

10

16

5

7

7

6

4

1

5

7

3

1

4

8

2

2

9

3

3

10

2

2

11

3

2

5

12

3

3

13

4

4

14

2

2

18

2

2

20

1

1

23

1

1

Algemeen totaal

749

727

24

1500

Situatie van de firma’s op 28-07-2020.We hebben geen zicht op dat soort gegevens.