Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van zaken inzake werkgelegenheid en steun aan de ondernemingen in het kader van de Covid‑crisis - eenmalige premie en compensatiepremie

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 364)

 
Datum ontvangst: 10/07/2020 Datum publicatie: 08/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 03/08/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds enkele maanden treft de regering sociale en economische noodmaatregelen in het kader van de huidige crisis. Er zijn veel zaken aangekondigd. Graag een overzicht.

Wat betreft de eenmalige premie van 4.000 € per vestiging:
- hoeveel betrokken ondernemingen hebben hoeveel aanvragen ingediend?
- hoeveel aanvragen werden afgewezen? Om welke redenen?
- hoeveel premies zijn al gestort?
- hoe worden de premies uitgesplitst per activiteitensector (NACE-code) voor hoeveel betrokken ondernemingen?
- hoe worden de premies uitgesplitst volgens ondernemingsgrootte (eenpersoonszaak, onderneming met 1 tot 5 VTE’s, onderneming met 6 tot 20 VTE’s, onderneming met meer dan 20 VTE’s) voor hoeveel betrokken ondernemingen?
- wat is de huidige en verwachte evolutie van de werkgelegenheid in de betrokken sectoren (aantal tijdelijke werklozen, aantal verloren banen/ontslagen, hoeveel faillissementen enz.)?

Wat betreft de compensatiepremie van 2.000 €:
- hoeveel betrokken ondernemingen hebben hoeveel aanvragen ingediend?
- hoeveel aanvragen werden afgewezen? Om welke redenen?
- hoeveel premies zijn al gestort?
- hoe worden de premies uitgesplitst per activiteitensector (NACE-code) voor hoeveel betrokken ondernemingen?
- hoe worden de premies uitgesplitst volgens ondernemingsgrootte (eenpersoonszaak, onderneming met 1 tot 5 VTE’s) voor hoeveel betrokken ondernemingen?
- wat is de huidige en verwachte evolutie van de werkgelegenheid in de betrokken sectoren (aantal tijdelijke werklozen, aantal verloren banen/ontslagen, hoeveel faillissementen enz.)?

Wat betreft de premies voor de landbouwsector:
- hoeveel betrokken ondernemingen hebben hoeveel aanvragen ingediend?
- hoeveel aanvragen werden afgewezen? Om welke redenen?
 
 
Antwoord    Ik dank u voor deze vraag, maar zij valt onder de bevoegdheid van mevrouw Barbara Trachte.