Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van zaken inzake werkgelegenheid en steun aan de ondernemingen in het kader van de Covid‑crisis - eenmalige premie en compensatiepremie

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 177)

 
Datum ontvangst: 10/07/2020 Datum publicatie: 21/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 21/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds enkele maanden treft de regering sociale en economische noodmaatregelen in het kader van de huidige crisis. Er zijn veel zaken aangekondigd. Graag een overzicht.

Wat betreft de eenmalige premie van 4.000 € per vestiging:
- hoeveel betrokken ondernemingen hebben hoeveel aanvragen ingediend?
- hoeveel aanvragen werden afgewezen? Om welke redenen?
- hoeveel premies zijn al gestort?
- hoe worden de premies uitgesplitst per activiteitensector (NACE-code) voor hoeveel betrokken ondernemingen?
- hoe worden de premies uitgesplitst volgens ondernemingsgrootte (eenpersoonszaak, onderneming met 1 tot 5 VTE’s, onderneming met 6 tot 20 VTE’s, onderneming met meer dan 20 VTE’s) voor hoeveel betrokken ondernemingen?
- wat is de huidige en verwachte evolutie van de werkgelegenheid in de betrokken sectoren (aantal tijdelijke werklozen, aantal verloren banen/ontslagen, hoeveel faillissementen enz.)?

Wat betreft de compensatiepremie van 2.000 €:
- hoeveel betrokken ondernemingen hebben hoeveel aanvragen ingediend?
- hoeveel aanvragen werden afgewezen? Om welke redenen?
- hoeveel premies zijn al gestort?
- hoe worden de premies uitgesplitst per activiteitensector (NACE-code) voor hoeveel betrokken ondernemingen?
- hoe worden de premies uitgesplitst volgens ondernemingsgrootte (eenpersoonszaak, onderneming met 1 tot 5 VTE’s) voor hoeveel betrokken ondernemingen?
- wat is de huidige en verwachte evolutie van de werkgelegenheid in de betrokken sectoren (aantal tijdelijke werklozen, aantal verloren banen/ontslagen, hoeveel faillissementen enz.)?

Wat betreft de premies voor de landbouwsector:
- hoeveel betrokken ondernemingen hebben hoeveel aanvragen ingediend?
- hoeveel aanvragen werden afgewezen? Om welke redenen?
 
 
Antwoord    Hieronder vindt u alle cijfers met betrekking tot de eenmalige premie en de compensatiepremie die worden toegekend aan ondernemingen en zelfstandigen als gevolg van de gezondheidsmaatregelen die worden genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Met betrekking tot de eenmalige premie van 4000 EUR:

- Er werden 23.074 aanvragen ingediend

- Weigeringspercentage (meerdere weigeringsgronden mogelijk) : 2%

· Niet-conforme onderneming: 243
· Ontbrekende of foutieve gegevens: 161
· Niet-naleving van wettelijke verplichtingen: 127
· Staatssteun: 7
· Faillissement of gelijkgesteld: 7
· Meerdere aanvragen: 2

- 22.517 premies uitbetaald

- Uitsplitsing van de subsidie per activiteitensector :

· Handel: 38%
· Horeca: 29%
· Andere dienstenactiviteiten: 14
· Administratieve diensten en ondersteuningsactiviteiten: 10%
· Vastgoedactiviteiten: 5%
· Kunsten, voorstellingen en vrijetijdsactiviteiten: 4%
· Onderwijs: <1%
· Informatie en communicatie: <1%

- Uitsplitsing van de subsidie naar omvang van de onderneming :

· Onderneming van 0 VTE: 53%
· Onderneming van 1 tot 4 VTE: 38%
· Onderneming van 5 tot 19 VTE: 8%
· Onderneming van meer dan 20 VTE: 1%

- Wat betreft de huidige en verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector waarop deze steun betrekking heeft (omvang van de tijdelijke werkloosheid, aantal verloren banen/ontslagen, aantal faillissementen en nadere details, ...), u kan dit aan mijn collega Bernard Clerfayt vragen, die verantwoordelijk is voor de tewerkstelling.

Met betrekking tot de compensatiepremie van 2 000 EUR :

- 21.049 aanvragen ingediend

- Weigeringspercentage (meerdere weigeringsgronden mogelijk) : 17%

· Ontbrekende of foutieve gegevens: 1911
· Meerdere aanvragen: 1305
· Niet-conforme onderneming: 298
· Andere: 232
· Niet-naleving van wettelijke verplichtingen: 19
· Faillissement of gelijkgesteld: 5

- 17.282 premies uitbetaald

- Uitsplitsing van de subsidie per activiteitensector :

· Bouw: 25%
· Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten: 21%
· Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening: 17%
· Administratieve diensten en ondersteuningsactiviteiten: 9%
· Handel: 7%
· Informatie en communicatie: 5%
· Vervoer en opslag: 3%
· Verwerkende nijverheid: 3%
· Kunsten, voorstellingen en vrijetijdsactiviteiten: 2%
· Onderwijs: 2%
· Vastgoedactiviteiten: 2%
· Financiële en verzekeringsactiviteiten: 1%
· Andere dienstenactiviteiten: 1%
· Andere: <1%

- Uitsplitsing van de subsidie naar omvang van de onderneming

· Onderneming van 0 VTE: 83%
· Onderneming van 1 tot 5 VTE: 17%

- Wat betreft de huidige en verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector waarop deze steun betrekking heeft (omvang van de tijdelijke werkloosheid, aantal verloren banen/ontslagen, aantal faillissementen en nadere details, ...), U kan dit aan mijn collega Bernard Clerfayt vragen, die verantwoordelijk is voor de tewerkstelling.

Wat de premies voor de landbouwsector betreft, deze vallen onder de bevoegdheid van mijn collega Alain Maron.