Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun van de regering aan supermarkten.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 201)

 
Datum ontvangst: 20/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 01/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Als gevolg van de lockdown is de verkoop in de Belgische grootdistributie in maart en april met 20% gestegen1. Wij willen graag weten in hoeverre het Gewest de grote groepen in de sector heeft "gesteund": Delhaize (inclusief dochterondernemingen en franchisenemers), Carrefour, Colruyt, Aldi, Lidl, Match, Cora.

- Verleent het Gewest steun aan bedrijven uit deze groepen? Heeft het Gewest, gezien de enorme winsten, beslist om de verleende steun opnieuw ter discussie te stellen? Op welke manier?

Wij zouden graag de details van deze steun kennen (uitgesplitst volgens de betrokken groep voor 2018 en 2019).

- Hoeveel "educatief verlof" heeft het bedrijf ontvangen in 2018 en 2019? Is er nog andere steun verleend op het vlak van opleiding en zo ja, tegen welke kosten voor het Gewest (opleidingscheques Actiris, tussenkomst van Bruxelles Formation, enz.)?

- Hoeveel gesubsidieerde "stages" heeft het bedrijf genoten? Voor welk volume en volgens welke regeling (stage first, SBO, BIS, IBO, duaal leren, enz.)?

- Hoeveel gesubsidieerde "arbeidsovereenkomsten" heeft het bedrijf genoten ("tewerkstellingssteun")? Voor hoeveel uren en volgens welke regeling (Activa, GECO, PWA-werknemer, DSP, enz.)?

- Zijn er andere financieringen of steun verleend?


1 https://plus.lesoir.be/299436/article/2020-05-07/coronavirus-un-demi-milliard-deuros-de-ventes-en-plus-pour-les-supermarches
 
 
Antwoord    De bedrijven Colruyt (0400.378.485), Aldi (0414.881.767), Lidl (0451.881.923), Match (0426.985.288), Cora (0402.537.726) en Delhaize (+dochterondernemingen) (0402.206.045) hebben geen enkele economische subsidie of premie ontvangen van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Twee franchiseondernemingen van de Delhaize-groep ontvingen in 2018:
- steun voor stedelijke integratie voor een totaalbedrag van 14.018,20€;
- steun voor energiebesparing en de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen voor een bedrag van 73.584,00€;
- steun voor algemene investeringen voor een bedrag van 66.313,72€;

Het bedrijf Carrefour ontving in 2018:
- steun voor milieubescherming voor een bedrag van 73.883,47€;
- steun voor energiebesparing en de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen voor een bedrag van 12.252,84€.

In 2019, ontvingen deze bedrijven geen economische subsidies of premies van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

De groep finance&invest.brussels is niet tussengekomen voor een van deze bedrijven.

Wat betreft het aantal gesubsidieerde stages, de gesubsidieerde contracten, het educatief verlof of andere steun voor opleidingen, verwijs ik naar het antwoord van de minister van Werkgelegenheid.