Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun van de regering aan het merk Camaïeu.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 400)

 
Datum ontvangst: 20/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 28/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De situatie in sommige economische sectoren is onzeker en zorgwekkend wat betreft de werkgelegenheid. Het laatste rapport van het BISA toont aan dat de non-food verkoopsector 70% van zijn omzet heeft verloren tijdens de lockdown, en dat het risico op een faillissement wordt geschat op ongeveer 10%.

Wat het merk Camaïeu betreft, beschuldigt de vakbond CNE
1 het management ervan het coronavirus te gebruiken als voorwendsel voor een vals faillissement: “Vandaag beweert CNE over bewijzen te beschikken dat de moedermaatschappij, Camaïeu International, het faillissement van haar Belgische, Luxemburgse en Zwitserse dochterondernemingen organiseert. Aangezien 17 augustus de uiterste datum is voor een overnemer van Camaïeu International, weet niemand na deze datum wat er met de dochterondernemingen zal gebeuren. Om een faillissement op 17 augustus te voorkomen, heeft de Belgische dochteronderneming middelen nodig. Vandaag verzekert CNE dat de CEO van Camaïeu International en hoofdaandeelhouder Joannes Soënen, de repatriëring van de fondsen van de Zwitserse en Luxemburgse dochterondernemingen heeft georganiseerd met het risico het faillissement van deze dochterondernemingen te veroorzaken”.

- Hoeveel vestigingen en banen bevinden zich in Brussel wat betreft de Camaïeu -winkels?

Wij willen graag weten in hoeverre het Gewest de bedrijven van dit merk in het Brussels Gewest "steunt":

- Hoeveel "educatief verlof" heeft het bedrijf ontvangen in 2018 en 2019? Is er nog andere steun verleend op het vlak van opleiding en zo ja, tegen welke kosten voor het Gewest (opleidingscheques Actiris, tussenkomst van Bruxelles Formation, enz.)?

- Hoeveel gesubsidieerde "stages" heeft het bedrijf genoten? Voor welk volume en volgens welke regeling (stage first, SBO, BIS, IBO, duaal leren, enz.)?

- Hoeveel gesubsidieerde "arbeidsovereenkomsten" heeft het bedrijf genoten ("tewerkstellingssteun")? Voor hoeveel uren en volgens welke regeling (Activa, GECO, PWA-werknemer, DSP, enz.)?

- Zijn er andere financieringen of steun verleend?

- Hebben er specifiek besprekingen plaatsgevonden over het lot van de betrokken werknemers?


1 https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-cne-accuse-camaieu-international-d-organiser-une-fausse-faillite-notamment-en-belgique?id=10556920
 
 
Antwoord    Het Gewest beschikt niet over het aantal werknemers per vestiging. De Kruispuntbank van Ondernemingen geeft enkel informatie over het feit dat Camaïeu 9 vestigingen heeft in het Brussels Gewest.

Camaïeu heeft geen enkele subsidie voor tewerkstelling ontvangen van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Wat de andere steunmaatregelen betreft die u noemt in uw vragen, gaat het enerzijds om tewerkstellingsondersteuning voor werkzoekenden en anderzijds om het recht van de werknemer.

Wat Activa.brussels betreft, werd geen enkele werkzoekende geactiveerd bij het bedrijf.

Het bedrijf geen enkele terugbetaling van “betaald educatief verlof”, noch andere subsidies voor tewerkstelling, ontvangen van Brussel Economie en Werkgelegenheid tijdens deze periode.