Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende erkende actoren met een bicommunautaire culturele activiteit.

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 174)

 
Datum ontvangst: 02/09/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op het gebied van cultuur voorziet de gewestelijke beleidsverklaring in bijzondere steun voor de bicommunautaire culturele initiatieven.

In dat verband had ik graag geweten welke culturele projecten door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gesubsidieerd en tot de voornoemde categorie behoren.

Kunt u voorts, om een duidelijk beeld te geven van de middelen waarover die operatoren beschikken, de bedragen meedelen die in 2020 aan elk van hen worden toegewezen, en alle steunmaatregelen specificeren waarover ze in verschillende diensten zouden kunnen beschikken?
 
 
Antwoord    In antwoord op uw schriftelijke vraag, ben ik zo vrij te verwijzen naar het antwoord dat door de Minister-President zal worden gegeven.