Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de begeleiding van slachtoffers van verkrachting/seksueel misbruik in Brussel - #BalanceTonWilly.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 304)

 
Datum ontvangst: 20/08/2020 Datum publicatie: 24/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 23/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds 12 augustus worden getuigenissen van verkrachting, seksueel misbruik en wraakporno gepost op een Twitter-account genaamd #BalanceTonWilly. Deze nieuwe hashtag maakt het mogelijk om deze feiten aan de kaak te stellen. Dit account werd gecreëerd om de slachtoffers, voornamelijk vrouwen, een forum te geven om zich te uiten door hen in staat te stellen gemakkelijker en anoniem aangifte te doen van het misbruik dat zij hebben geleden. De jonge vrouw uit Brussel die het initiatief heeft genomen, een student sociologie, zegt dat ze op het idee is gekomen naar aanleiding van de vele gevallen die haar werden gemeld.

Sinds de opening van deze account werden meer dan honderd getuigenissen per dag verzameld door deze student, met name voor gevallen van misbruik die in Brussel plaatsvonden. De getuigenissen die daar worden gevonden zijn huiveringwekkend en bevestigen helaas dat misbruik nog steeds courant is.

Het is bekend dat maar heel weinig slachtoffers klacht durven in te dienen. Velen dienen geen klacht in omdat ze denken dat het niet zal lukken en omdat ze bang zijn voor represailles. Deze vrouwen staan dan ook vaak alleen voor hun onmacht.

De initiatiefnemer van dit project is van plan om deze vrouwen te helpen. Ze is van plan een platform te creëren om de slachtoffers te helpen informatie te vinden, om naar hen te luisteren en om door te verwijzen.

Dit soort hulp bestaat al. Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) verwelkomt immers alle slachtoffers van seksueel geweld 24 uur per dag en 7 dagen per week. Het biedt medische en forensische zorg, maar ook psychologische ondersteuning en opvolging van de slachtoffers. Het bestaan ervan is echter onvoldoende bekend bij het publiek.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Hebt u gehoord over deze nieuwe #BalancetonWilly-beweging? Werd contact gelegd met de initiatiefnemer van deze beweging?

- Is er een promotiestrategie gestart om de bekendheid van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld te verhogen? Hoeveel klachten werden door dit centrum geregistreerd? Hoe vaak gaan mensen naar het centrum voor consultaties?

- Wat heeft u sinds uw aantreden gedaan om dit ongepaste en steeds terugkerende gedrag te verhelpen?

- Wordt er een campagne opgezet om slachtoffers van verkrachting en/of seksueel misbruik of wraakporno aan te moedigen een klacht in te dienen?
 
 
Antwoord    Net als u was ik diep geschokt door de getuigenissen die honderden Brusselse meisjes en vrouwen de voorbije maanden hebben gedeeld via de hashtag #balancetonwilly.

Dit initiatief #balancetonwilly moet uiteraard worden toegejuichd, net als elk initiatief dat slachtoffers helpt om zich openlijk uit te drukken op de manier die zij verkiezen.

Dit toont nog maar eens aan hoe wijdverspreid seksueel misbruik en seksueel geweld zijn.

Dit bleek ook uit de cijfers van het onderzoek naar geweld tegen vrouwen van equal.brussels (Onderzoeksrapport:
https://equal.brussels/nl/publications/ ) Hieruit blijkt het volgende:
- Op vraag a)
Geprobeerd om u te dwingen tot seksuele gemeenschap* door u vast te houden of op enige manier u pijn te doen, heeft 8,1% van de respondenten ‘ja’ geantwoord;
- Op vraag: Op vraag b) U gedwongen tot seksuele gemeenschap* door u vast te houden of u op enige manier pijn te doen, heeft 4,5% van de respondenten ‘ja’ geantwoord;
- Op vraag c) U deel heeft laten nemen aan enige vorm van seksuele handelingen terwijl u dit niet wilde of niet in staat was om dit te weigeren, heeft 3,6% van de respondenten ‘ja’ geantwoord.
- Op vraag d) Heeft u ingestemd met seksuele handelingen omdat u bang was voor de gevolgen indien u zou weigeren, heeft 3,1% van de respondenten ‘ja’ geantwoord.

Zoals u weet, heb ik in de nasleep van de voorstelling van het gewestelijk plan inzake geweld tegen vrouwen een projectoproep gelanceerd bestemd voor Brusselse verenigingen die projecten willen organiseren rond dit thema. Equal.brussels heeft in het kader van deze projectoproep meer dan 40 aanvragen ontvangen. De directie is momenteel bezig deze te analyseren en verwerken.

Verenigingen werden door deze projectoproep in het bijzonder aangemoedigd om projecten uit te werken rond acties met de volgende thema’s:
- Actie 18: sensibiliseringscampagnes voeren;
- Actie 19: instrumenten ter preventie van geweld bekendmaken;
- Actie 20: Bewustmaking voor seksuele intimidatie tijdens de Brusselse festivals;
- Actie 40: Meertalige informatie betreffende klachten tegen geweld verspreiden.

Ook andere acties van het Gewestelijk Plan omtrent de problemen verkrachting en seksueel geweld, die door gewestelijke actoren worden uitgevoerd, moeten worden benadrukt, zoals bijvoorbeeld:
- een enquête over seksuele intimidatie in het openbaar vervoer moet worden voorzien door Brussel Preventie en Veiligheid en Brussel Mobiliteit;
- opleidingsmodules rond seksuele intimidatie voor actoren uit de preventie- en veiligheidsketen, alsook voor het MIVB-personeel;
- sensibiliseren rond seksuele intimidatie en seksueel geweld op de Brusselse festivals;
- verschillende acties omtrent het in aanmerking nemen van de preventie van seksueel geweld en seksuele intimidatie in de ruimtelijke ordening en wijkcontracten, bvb. via Security by Design;
- een evaluatie van de hulp- en ondersteuningslijnen die actief zijn in Brussel;
- de oprichting van een gespecialiseerde cel rond familiaal en seksueel geweld in de Brusselse politiezones.

Zoals u in uw vraag vermeldt, maakt ook de steun aan het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) deel uit van het Brussels Actieplan. Dit centrum wordt op verschillende manieren gesteund:
- Aan het begin van de COVID-19-crisis heeft equal.brussels het ZSG geholpen met het verspreiden van hun boodschap dat het Centrum ondanks de lockdown bereikbaar en toegankelijk bleef, ook via de chat en telefoonlijn voor slachtoffers die niet meteen ter plaatse konden komen;
- equal.brussels maakt deel uit van de werkgroep ‘deelstaten’ van het ZSG en zorgt zo voor uitwisseling binnen het BHG wanneer nodig.

Uw vraag betreffende de klachtencijfers en de raadplegingen valt onder de bevoegdheid van de federale overheid.

Wat ten slotte de uitvoering van bewustmakingscampagnes over seksueel geweld betreft, kan ik inderdaad bevestigen dat mijn diensten momenteel werken aan een campagne die slachtoffers helpt de stap te zetten naar begeleiding en het melden van hun zaak.