Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de discriminerende Covid-19-maatregelen ten aanzien van de sekswerkers.

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 373)

 
Datum ontvangst: 15/10/2020 Datum publicatie: 11/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 25/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In haar algemene beleidsverklaring engageerde de gewestelijke regering zich ertoe een juiste behandeling van alle Brusselaars te verzekeren door alle vormen van discriminatie te bestrijden. De nieuwe door bepaalde gemeenten zoals Sint-Joost-ten-Node en de Stad Brussel genomen Covid-19-maatregelen waardoor de sekswerkers verboden worden hun activiteit uit te oefenen tijdens de pandemie zijn ronduit discriminerend.

Ook al is het een gezondheidsbeslissing om het virus uit te roeien en de verspreiding ervan binnen deze activiteitensector te verhinderen, toch blijft ze onvolledig. Maatregelen die er immers uit bestaan de prostitutie te verbieden zonder een begeleiding te voorzien kunnen gevaarlijk zijn. Hierdoor wordt het probleem enkel verplaatst en worden de illegaliteit, de mensenhandel en het pooierschap versterkt.

Er werden verschillende economische ondersteuningsmaatregelen genomen sinds het begin van de pandemie, met name op het federale niveau en door de Brusselse regering maar de personen die in deze sector werken, de mensen zonder papieren of zonder woonst, alsook de immigranten vallen vaak uit de boot wat deze hulpverleningen betreft.

De groeiende verarming te Brussel en het gebrek aan gepaste steun vanwege de openbare autoriteiten verplicht deze personen hun activiteit uit te oefenen met gevaar voor eigen leven.

Deze beslissingen verplaatsen het probleem naar andere gemeenten want het oudste beroep ter wereld zal nooit verdwijnen.

Mijn vragen zijn de volgende:

- Hebt u reeds de gelegenheid gehad de personen uit de prostitutiesector te ontmoeten?

- Hebt u met de hulp van UNIA een evaluatie gemaakt van alle discriminaties waaronder deze mannen en vrouwen lijden?

- De sekswerkers zijn een van de minst beschermde beroepscategorieën van ons Gewest. Wat hebt u in het kader van uw bevoegdheden ingevoerd om hen te steunen?

- Tijdens de Covid-19-crisis beleven vele sekswerkers dramatische socio-economische situaties, zoals hierboven uiteengezet. Hebt u als staatssecretaris voor gelijkheid van kansen de problematiek van de discriminaties die de sekswerkers ondervinden aan de regering voorgelegd?

- Uit een rapport van UTSOPI, het collectief van de sekswerkers, is gebleken dat ze weinig geïnformeerd zijn over hun rechten tijdens deze crisis zowel op het vlak van hun gezondheid als op het vlak van hun vervangingsinkomen. Welke manieren van communiceren hebt u vooropgesteld om deze laatsten ervan bewust te maken gebruik te maken van hun rechten?

Ik dank u voor uw antwoorden, ik weet dat het een transversaal onderwerp is, ik zal dus dezelfde vragen stellen aan uw collega’s die betrokken zijn bij deze problematiek.
 
 
Antwoord    Via de projectsubsidies van equal.brussels heb ik zowel de vzw’s Alias als Utsopi kunnen steunen. Beide verenigingen verrichten veel werk op het terrein rond sekswerk:

Bij Utsopi draaide het laatste project: “Zichtbaarheid en inclusiviteit van sekswerkers”, rond het zichtbaar maken van de dagelijkse realiteit en specifieke problemen van sekswerkers uit de LGBTQI+ gemeenschappen, en het werken rond inclusie.

Wat Alias betreft gaat het meest recente project dat ik ondersteund heb over de realisatie van een participatieve video omtrent het geweld tegenover trans*sekswerkers in de Ijzerwijk. Deze video wordt een tool om de dialoog aan te gaan met de verschillende actoren in de wijk, waaronder bewoners, handelaars, overheden, sociaal werkers en medische zorgverstrekkers, alsook voor de deconstructie van stereotypen over trans*personen en sekswerkers. Door de Covid-19 crisis heeft de productie vertraging. De afwerking is voorzien voor de komende maanden.

De subsidies voor gelijke kansen hebben het ook mogelijk gemaakt om een mobiel systeem voor snelle opsporing en outreaching te financieren dat bestemd is voor migranten op doorreis die in het Maximiliaanpark aan prostitutie worden blootgesteld.

Een evaluatie van alle discriminatiesvormen die sekswerksters ondergaan, is er vanuit equal.brussels niet gepland.

De projectsubsidies van equal.brussels hebben er echter wel voor gezorgd dat er een onderzoek van Child Focus rond het fenomeen van tienerpooiers in Brussel kon worden ondersteund. Dit kwalitatief onderzoek leidde tot de vaststelling dat het probleem nog heel erg onder de radar blijft in Brussel, en dat de bestaande hulpverlening, bescherming en informatiedoorstroming tekortschieten. In het Brussels Plan inzake geweld tegen vrouwen is voorzien om dit rapport op te volgen in samenwerking met de gewestelijke en federale partners, en om bestaande hefbomen te zoeken om het fenomeen aan te pakken (actie 51 uit het plan).

De cel gelijke kansen van mijn kabinet heeft meermaals samengezeten met sekswerkers.

Op verzoek van UTSOPI werd tijdens de 1e lockdown een eerste ontmoeting georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst had UTSOPI het over de toenemende onzekerheid van het doelpubliek van de vereniging, wat een van de redenen is waarom de organisatie onder andere voedselverdelingen heeft opgezet die soms wel honderd begunstigden bij elkaar brengen. Daarnaast vermeldde UTSOPI ook de actie “dramaqueens” die werd gelanceerd met de steun van verschillende bekende politici en mediafiguren en die bestaat uit de verkoop van maskers en zakjes om geld in te zamelen.

Vervolgens werd in november een tweede bijeenkomst georganiseerd met UTSOPI en vertegenwoordigers van ALIAS en Espace P. Zij hebben het nogmaals gehad over de grote problemen van hun doelpubliek in deze bijzonder onzekere gezondheidscontext.

Bovendien werd eraan herinnerd dat elke persoon die een deel van zijn of haar koopkracht heeft verloren, een beroep kan doen op de hulp van de OCMW's in het kader van de specifieke fondsen voor de covid-19-crisis, en dus niet alleen de begunstigden in het kader van het recht op maatschappelijke integratie.

Ik blijf ter beschikking staan van de verenigingen om oplossingen te vinden. In dit verband zijn bij besluit van de Brusselse regering, bijvoorbeeld op het vlak van subsidies, bepaalde termijnen of administratieve procedures aangepast zodat de verenigingen geplande subsidies kunnen genieten, zelfs als hun activiteiten omwille van de gezondheidssituatie moesten worden geannuleerd of uitgesteld.