Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de recyclage van maskers en filters van polyethyleen of andere kunststofvezels.

Indiener(s)
Véronique Jamoulle
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 545)

 
Datum ontvangst: 28/10/2020 Datum publicatie: 14/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 01/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Al in mei legden ziekenhuisartsen, ingenieurs, chemici en andere specialisten in "Le Monde" uit dat Frankrijk een mogelijke bron van enkele miljoenen chirurgische maskers of FFP2-maskers per dag niet ontzegd mag worden.

Naast de economische mogelijkheden die deze sector kan bieden, vormt de recyclage van polypropyleen microvezels ook een vaststaande ecologische uitdaging.

In een tijd waarin het dragen van mondmaskers op steeds meer plaatsen en in steeds meer situaties essentieel is en waarin, afgezien van pandemieën zoals de huidige, het aantal gebruikte mondmaskers in de ziekenhuissector gigantisch blijft, zou de mobilisatie van de overheid en ons Gewest om goede inzamelpraktijken te organiseren en te promoten waarschijnlijk geen luxe zijn.

Daarom wil ik u de volgende vragen stellen:

- Heeft uw kabinet of uw diensten contact gehad met de Belgische recyclage-industrie met het oog op het organiseren van de recuperatie van dergelijk afval?

- Net als bij de inzameling van gebruikte batterijen, hoe zit het met de mogelijkheid om bijvoorbeeld in ziekenhuizen, homes, gezondheidscentra, bedrijven, supermarkten, universiteiten of middelbare scholen te voorzien in inzamelingsfaciliteiten?

- Heeft Leefmilieu Brussel de opdracht gekregen om een informatie- en sensibiliseringscampagne over dit onderwerp te voeren?

- Zo ja, wat zijn de doelstellingen daarvan?

- Welke initiatieven zijn er tot nu toe concreet genomen?
 
 
Antwoord    1/

In dit stadium, werd er geen enkele Belgische onderneming geïdentificeerd als specifiek gespecialiseerd is in deze aangelegenheid en we werden daarnaast ook niet gecontacteerd door of hebben ook geen contact opgenomen met Belgische recyclageactoren over deze kwestie.

Desalniettemin, blijven we alles op de voet volgen in het kader van een mogelijke innovatie op het gebied van de valorisatie van een dergelijke stroom in het licht van de huidige context.

Dit geldt des te meer omdat bepaalde proefprojecten - in dit geval in het buitenland - de mogelijkheid van een dergelijke recyclage testen en kunnen leiden tot de creatie van een nieuwe branche.


2/

Alvorens een actie te overwegen om deze maskers in te zamelen, is het belangrijk om de recyclagesector te raadplegen en ermee te overleggen over de mogelijkheden en modaliteiten van een dergelijke branche in België.

Het sorteren van stromen impliceert immers geenszins dat deze stromen wordt gerecycleerd (hoewel het uiteraard een noodzakelijke stap is).

Bovendien moet de verwerking van deze maskers in overeenstemming zijn met de gezondheidsvoorschriften en moet ervoor worden gezorgd dat zij geen risico's inhoudt voor het personeel dat belast is met de inzameling en de verwerking.

Dergelijke inzamelingsacties zouden kunnen worden overwogen, maar hangen dus sterk af van de mogelijkheid om al dan niet een winstgevende recyclagebranche te creëren.


3/

In het kader van de sensibilisering van het grote publiek voor Zero Waste, heeft Leefmilieu Brussel sinds het begin van de lockdown het gebruik van herbruikbare stoffenmaskers gepromoot via haar website en sociale netwerken.

Het hergebruik van stoffen maskers, dat hoger op de schaal van Lansink ligt, is beter voor het milieu dan wegwerpmaskers en het gebruik van deze maskers zou de verspilling die gepaard gaat met wegwerpbare chirurgische maskers aanzienlijk kunnen verminderen.

Wat betreft de doelstellingen van deze sensibiliseringscampagne voor stoffen maskers, kadert deze in de sensibilisering van het grote publiek voor
Zero Waste in het algemeen.


4/

De promotie van stoffenmaskers gebeurt via de website van Leefmilieu Brussel en de publicatie van posts met informatie via de sociale netwerken van Leefmilieu Brussel en de met Leefmilieu Brussel geconnecteerde netwerken.

Deze campagne werd ook verder verspreid door het Agentschap Net Brussel.

Zoals gezegd blijven mijn diensten ook aandacht besteden aan het ontstaan en de ontwikkeling van deze branche.

De recyclage als dusdanig zou echter meer dan waarschijnlijk buiten het Gewest plaatsvinden, gezien de bevolkingsdichtheid en het gebrek aan grond in het Gewest.