Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de communicerende watermeters.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 619)

 
Datum ontvangst: 04/11/2020 Datum publicatie: 03/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 29/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Met de zogenaamde “slimme” of communicerende meters kunnen verbruiksgegevens in real time worden geregistreerd en op afstand worden doorgegeven, of het nu gaat om water, gas of elektriciteit.

In het Brussels Gewest schijnen momenteel nieuwe watermeters te worden geïnstalleerd. Deze meters zouden klaar zijn om een communicerend onderdeel te ontvangen.

Kunt u deze informatie bevestigen? Wanneer is de installatie van dit communicerend onderdeel gepland?

Zal de installatie van deze communicerende watermeters verplicht worden gesteld of aan de vrije keuze van de burger worden overgelaten? Is het de bedoeling dat de burger een meter zonder straling kan kiezen? Werd aan de fabrikant gevraagd het aantal signalen dat per dag wordt uitgezonden tot een minimum te beperken?
 
 
Antwoord    1/

Elk jaar vervangt VIVAQUA meer dan 20.000 watermeters in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de wetgeving is bepaald dat een meter die een levensduur van 16 jaar heeft bereikt, moet worden vervangen.

Daartoe sluit VIVAQUA jaarlijkse leveringscontracten af met meterfabrikanten.

De door VIVAQUA in het kader van deze contracten vereiste kwaliteitsnormen zorgen ervoor dat de geïnstalleerde meters van goede kwaliteit zijn en dat ze allemaal al enkele jaren de mogelijkheid hebben om te worden uitgerust met een dataregistratie- en transmissiemodule.

In het kader van het huidige contract installeert VIVAQUA dus ook dit type meter, maar dit is niets nieuws: bijna alle watermeters in Brussel hebben al enkele jaren de mogelijkheid om met een dergelijke module te worden uitgerust.

Er zijn echter geen plannen om de meters uit te rusten met een dataregistratie- en transmissiemodule. De investeringskosten voor de afnemer zijn hoog en de toegevoegde waarde lijkt relatief beperkt.

Vandaag biedt VIVAQUA haar abonnees de mogelijkheid om impulszenders te laten installeren waarmee de abonnee zijn eigen verbruik kan monitoren. Deze gegevens worden niet meegedeeld en VIVAQUA heeft geen toegang tot de verbruiksprofielen van de betrokken abonnees.


2/

Zoals aangegeven, zijn er geen plannen om de meters uit te rusten met een communicerende module.