Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Brexit en de strategie voor de aantrekkelijkheid van ons Gewest.

Indiener(s)
Latifa Aït Baala
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 307)

 
Datum ontvangst: 09/12/2020 Datum publicatie: 16/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 22/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In ons Gewest werd het coördinatie- en overlegplatform in het kader van de Brexit opgericht na het referendum in het Verenigd Koninkrijk.

Het platform dient de mogelijkheden te onderzoeken die het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie aan ons Gewest biedt, met name voor de ondernemingen en internationale organisaties die het Verenigd Koninkrijk moeten verlaten en ons Gewest als nieuwe vestigingsplaats kunnen kiezen.

Welke maatregelen zal u, gelet op de Brexit, treffen om de ondernemingen die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren, te beschermen?

Welke strategie zal u volgen om van ons Gewest een aantrekkelijke vestigingsplaats te maken voor de ondernemingen en internationale organisaties die het Verenigd Koninkrijk moeten verlaten?
 
 
Antwoord    Noch voor de export, noch voor de aantrekking van buitenlandse investeringen heeft het BHG het verstrijken van de overgangsperiode op 31 december 2020 afgewacht om de nodige maatregelen tegen de Brexit-gevolgen te nemen.

Zo heeft de Brusselse economische en handelsattaché die in Londen gevestigd is 25 acties georganiseerd die specifiek met de Brexit te maken hebben (voornamelijk seminaries): 11 acties om Brusselse ondernemingen te informeren en om hun concurrentiekracht op de Britse markt te ondersteunen en 14 acties voor het aantrekken van Britse bedrijven die een vestiging op het grondgebied van de EU moeten oprichten om hun activiteiten er ook na de Brexit te kunnen verderzetten.

Dankzij de ondertekening van een handelsovereenkomst tussen de EU en het VK op kerstavond kon de vrees van de Brusselse exporteurs, alleszins wat de goederen betreft, worden weggenomen. Dankzij deze overeenkomst kunnen onze ondernemingen hun producten onder bijna dezelfde voorwaarden als voordien blijven uitvoeren.

“Bijna”, want hoewel de quota en tarieven dankzij deze overeenkomst worden vermeden, zijn er nog altijd de niet-tarifaire obstakels die de concurrentiekracht van onze ondernemingen dreigen te belemmeren en die te maken hebben met bijkomende formaliteiten die moeten worden vervuld om de conformiteit van onze producten op de Britse markt te verzekeren.

In dat kader zullen de Brusselse acties die we in 2021 plannen dus voornamelijk bedoeld zijn om:
- opheldering te bieden over de Brexit,
- de Brusselse exporteurs gerust te stellen na jaren van onzekerheid over de Brexit,
- de concurrentiekracht van onze ondernemingen op de Britse markt na de Brexit te handhaven.

hub.brussels voorziet in dat opzicht webinars in de loop van 2021, evenals een prinselijke missie in september. Voorts werkt het agentschap ook aan een actieplan met financiële ondersteuning via een budget dat de Europese Unie heeft vrijgemaakt om getroffen bedrijven te ondersteunen (Brexit Adjustment Reserve).

Deze acties hebben in het bijzonder betrekking op de sectoren agrovoeding en duurzaam bouwen, twee domeinen waarin onze kmo's internationaal bijzonder actief zijn en die getroffen kunnen worden door de administratieve maatregelen als gevolg van de Brexit.

Al in 2017, kort na het referendum, werden Brusselse acties opgestart ter bevordering van de aantrekkelijkheid van Brussel voor Britse bedrijven die een vestiging in de EU moeten hebben om er na de Brexit hun activiteiten te kunnen verderzetten.

Hub.brussels heeft in dat opzicht altijd een strategie gevolgd die zich richt op de meest gereglementeerde sectoren (financiële, farma- en audiovisuele sector) en de toegankelijkheid en competentie van onze overheden voor regelgevingscontrole (FSMA, NBB, FAGG, BIPT) op de voorgrond plaatst. De focus van de Brusselse communicatiecampagne in 2019 lag overigens volledig in die lijn.

Veel Britse bedrijven, in het bijzonder in de bank- en verzekeringssector, hebben al de nodige voorbereiding getroffen. Gelet op de onduidelijkheid over de diensten in de handelsovereenkomst verwachten we niettemin dat er ook de komende jaren nog beweging zal zijn. hub.brussels blijft zich richten op dezelfde sectoren en zal dezelfde boodschap blijven verspreiden tijdens de verschillende investeringsacties die ze in 2021 zal voeren.