Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de opvolging van de hervorming van de inschakelingsjobs 'Artikel 60'.

Indiener(s)
Farida Tahar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 72)

 
Datum ontvangst: 15/01/2021 Datum publicatie: 10/02/2021 Referentie: B.I.V. 79 (20/21), Blz. 7
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 10/02/2021 Referentie: B.I.V. 79 (20/21), Blz. 11
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/01/2021 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/01/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/01/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/02/2021 Ontwikkeling Farida Tahar B.I.V. 79 (20/21) 7
10/02/2021 Tussenkomst Fadila Laanan B.I.V. 79 (20/21) 9
10/02/2021 Tussenkomst Gilles Verstraeten B.I.V. 79 (20/21) 9
10/02/2021 Tussenkomst Clémentine Barzin B.I.V. 79 (20/21) 10
10/02/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 79 (20/21) 11
10/02/2021 Repliek Farida Tahar B.I.V. 79 (20/21) 15