Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de uitbreiding van de bevoegdheden van de Algemeen Afgevaardigde voor de Rechten van het Kind tot de bevoegdheden van de Brusselse instellingen.

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 272)

 
Datum ontvangst: 13/01/2021 Datum publicatie: 15/03/2021 Referentie: B.I.V. 96 (20/21), Blz. 19
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/03/2021 Referentie: B.I.V. 96 (20/21), Blz. 20
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/01/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/01/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/02/2021 Uitgesteld
15/03/2021 Ontwikkeling Pierre-Yves Lux B.I.V. 96 (20/21) 20
15/03/2021 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 96 (20/21) 20
15/03/2021 Repliek Pierre-Yves Lux B.I.V. 96 (20/21) 21