Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verkeerslichten in het kader van Stad 30

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 779)

 
Datum ontvangst: 29/01/2021 Datum publicatie: 02/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 30/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/02/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds 1 januari 2021 is de maximale snelheid van 30 km/u in de Brusselse straten van kracht. Onder meer de verkeersborden zullen moeten worden aangepast aan de nieuwe norm.

In die optiek wil ik het met u hebben over de aanpassing van de verkeerslichten. Het is van belang voor de doorstroming van het verkeer en de veiligheid van de gebruikers om daar aandacht aan te besteden. Zijn er aanpassingen van de verkeerslichten gepland? Heeft Brussel Mobiliteit alle verkeerslichten in het Brussels Gewest al aangepast en opnieuw afgesteld?

Zo neen, wanneer is dat dan gepland??

 
 
Antwoord    In het kader van de Stad 30 is er gewerkt aan de driekleurige verkeerslichten.
Vooreerst is het belangrijk op te merken dat op heel wat gewestwegen een uitzondering op de 30km/uur geldt, omdat ze volgens het Good Move-plan het Auto PLUS-statuut hebben.
Wat betreft de vlotheid en de coördinatie van kruispunten met verkeerslichten:
- De meeste gecoördineerde assen hebben hun snelheid van 50 km/uur behouden, bv. de Wetstraat, de Industrielaan, de Keizer Karellaan, enz. De programmatie van die assen werd dus niet aangepast in het kader van de Stad 30. We willen trouwens opmerken dat heel veel assen de laatste jaren geherprogrammeerd werden in het kader van de centralisering, waarbij hun coördinatie en werking geoptimaliseerd werden.
- Voor een aantal assen werd de snelheid verminderd en de coördinatie aangepast, bijv. in de Tervurenlaan (tussen Montgomery en het Trammuseum; van 70 km/uur naar 50 km/uur) of in de de Smet de Naeyerlaan (opnieuw gecoördineerd).
- Voor een aantal assen is de snelheid verminderd van 50 km/uur naar 30 km/uur zonder dat de coördinatie aangepast moest worden, zoals bijv. in de Bergensesteenweg of de Leuvensesteenweg (tussen Sint-Joost en Meiser). De coördinaties zijn er zogenaamd evenwichtig en door de structuur van de wegen (auto comfort) zou hun aanpassing geen echte meerwaarde hebben opgeleverd.
- Tot slot zijn een aantal assen niet gecoördineerd, wegens een sterke aanwezigheid van het openbaar vervoer, met o.a. lijnen die die assen doorkruisen Dat is bv. het geval voor de middenring, van het Ter Kamerenbos tot aan de Van Praetbrug. Op die assen zijn er dus geen aanpassingen nodig geweest bij de overstap naar Stad 30.

Er is ook gewerkt aan de tijd die het duurt om kruispunten met verkeerslichten vrij te maken. Op basis van de snelheden die al gebruikt zijn om die tijd te berekenen, de kortere remafstand bij 30 km/uur en de structuur van de kruispunten waar de snelheid verlaagd werd, was het niet nodig hem aan te passen want hij was verenigbaar met de snelheidsverlaging (een aantal kruispunten lag trouwens reeds in een al dan niet variabele zone 30). Toch hebben we de gebruikte snelheden in de formule aangepast, wat het mogelijk maakt de tijd om de kruispunten vrij te maken te berekenen in de nieuwe programma's om te anticiperen op een algemene snelheidsverlaging.