Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun aan L'Oréal

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 348)

 
Datum ontvangst: 03/03/2021 Datum publicatie: 29/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Voor de werknemers van L'Oréal Belgilux, waarvan de maatschappelijke zetel in Sint-Agatha-Berchem is gevestigd, is het jaar 2021 zeer slecht begonnen. Tijdens een buitengewone ondernemingsraad heeft de directie namelijk aangekondigd dat ze van plan is om 125 banen te schrappen.

In deze context, die voor de personeelsleden van L'Oréal Belgilux zeer verontrustend is, wens ik u een aantal vragen te stellen om een duidelijker beeld te krijgen van de rol van het Gewest.

• Bestaat er een specifiek plan om de werknemers van L'Oréal die met ontslag worden bedreigd, te begeleiden? Zo ja, kunt u het dan toelichten en een stand van zaken geven?
• Welke contacten heeft u of uw bestuur gehad met de directie van het bedrijf of met de vakbonden?
• Heeft het bedrijf in de afgelopen tien jaar subsidies of steun gekregen (voor werkgelegenheid, stages, opleidingen, betaald educatief verlof, steun voor investeringen of renovatie, premies enz.). Zo ja, gelieve dan de bedragen en de soorten steunmaatregelen te vermelden. Heeft het bedrijf onlangs subsidies of steunmaatregelen aangevraagd?
 
 
Antwoord    Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft, in het kader van haar bevoegdheid ‘Economie’, geen subsidie of steun toegekend aan L'Oréal Belgilux.

Wat een eventueel specifiek begeleidingsplan voor de werknemers van L'Oréal betreft, alsook de contacten met de directie van de onderneming of met de vakbonden, verwijs ik naar het antwoord van de minister bevoegd voor Werk, de heer Clerfayt.