Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de door deMaron-administratie toegekende subsidies aan structuren in Schaarbeek

Indiener(s)
Latifa Aït Baala
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 732)

 
Datum ontvangst: 22/01/2021 Datum publicatie: 29/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 27/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/03/2021 Ontvankelijk p.m.
27/04/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Kan u in het kader van uw bevoegdheden volgende gegevens verstrekken :
· de volledige lijst van de structuren op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek die subsidies krijgen van het Brussels Gewest;
· het bedrag dat wordt toegekend aan elke structuur;
· het actie- en werkgebied van elke structuur?
 
 
Antwoord    1)
Leefmilieu Brussel
In bijlage vindt u de lijst van projecten en vzw's die een subsidie gekregen hebben van Leefmilieu Brussel op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek.

Agentschap Net Brussel
De posten die worden gefinancierd door de gewestelijke subsidie aan de gemeenten voor openbare netheid zijn divers en kunnen van jaar tot jaar verschillen.
Hieronder vindt u de posten die in 2020 voor de gemeente Schaarbeek worden gefinancierd via de bovenvermelde subsidie:
- Opleiding van werklieden van openbare reiniging
- Communicatie
- Aankoop van werkkleding voor de straatvegers
- Aankoop van een voertuig voor de dienst Netheid
- Aanschaf van IT-materiaal ter controle van vuil op de openbare weg (camera's, specifieke PC's, enz.)
- Aankoop van technische benodigdheden (vuilnisbakken, veegwagens, enz.)
- Personeelskosten
-
Haven van Brussel
Niet betrokken

2)
Leefmilieu Brussel
De bijgevoegde tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de bedragen die aan elk van deze projecten en VZW's zijn toegekend.
Agentschap Net Brussel
- Opleiding: 19.000 euro
- Communicatie: 30.000 euro
- Werkkleding voor de straatvegers: 20.000 euro
- Aankoop van een pers en een veegmachine: 250.000 euro
- Aankoop van IT-materiaal: 15.000 euro
- Aankoop van technische benodigdheden (vuilnisbakken, veegwagens): 42.986 euro
- Personeelskosten: 655.000 euro

3)
Leefmilieu Brussel
De bijgevoegde tabel geeft een overzicht van de reikwijdte van elk van deze projecten en vzw’s.

Agentschap Net Brussel
- Opleiding: opleiding van werklieden van openbare reiniging in de school van het gewest en opleiding met paarden voor de teams die de vuilnisbakken ledigen
- Communicatie: publicatie van Schaarbeek Info en financiering van materiaal voor bewustmakingscampagnes
- Pers en veegmachine: materiaal voor de werking van de veegploegen en de ploegen voor de inzameling van sluikstort
- IT-materiaal: aankoop van camera's en PC-controleapparatuur, zenders/ontvangers voor de handhavingscampagnes
- Personeelskosten: financiering van overuren van de ploegen voor openbare netheid tijdens het weekend. Financiering van het personeel van de teams voor het onderhoud van de canisite (hondentoilet), het legen van de vuilnisbakken, het verwijderen van de tags en de communicatie en statistieken, d.w.z. 13 agenten.