Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de vermindering van het aantal bankkantoren en geldautomaten in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 121)
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 158)

 
Datum ontvangst: 15/04/2021 Datum publicatie: 05/05/2021 Referentie: B.I.V. 132 (20/21), Blz. 49
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 05/05/2021 Referentie: B.I.V. 132 (20/21), Blz. 50
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/04/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/04/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/05/2021 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 132 (20/21) 49
05/05/2021 Antwoord Barbara Trachte B.I.V. 132 (20/21) 50
05/05/2021 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 132 (20/21) 52