Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toekomstige eindhalte van bus 28 (Brabançonne<->Konkel)

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 875)

 
Datum ontvangst: 22/03/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 07/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Al meer dan twee jaar rijdt bus 36 door de Kerkstraat, stopt hij voor de kerk en rijdt hij verder naar de begraafplaats. Uit deze ervaring blijkt dat de Kerkstraat, een smalle winkelstraat, ongeschikt is voor een bus. Deze tijdelijke situatie kan niet langer duren, zoals de buurtbewoners en de winkeliers opmerken. Bus 36 zal nu stoppen in de de Hinnisdaellaan en wij verheugen ons op de voltooiing van de werkzaamheden.

De MIVB overweegt om buslijn 28 door te trekken tot het Dumonplein, wat een uitstekend idee is. Met verbazing hebben wij echter vernomen dat de MIVB van plan is de bus door de Kerkstraat te laten rijden en de eindhalte voor de kerk te plaatsen! Zoals ik u heb uitgelegd, moet erover worden nagedacht om in deze straat geen bussen meer te laten rijden. Anderzijds zou de eindhalte van bus 28 heel goed op de begraafplaats van Stokkel kunnen blijven, aangezien bus 36 daar niet meer zal zijn.

Mijn vragen zijn als volgt:

Kunt u mij de gebruikscijfers van bus 28 geven? Wat rechtvaardigt de verplaatsing van deze eindhalte naar Stokkel? Waarom kan men de eindhalte van bus 28 niet in Konkel houden en de bus via dezelfde route als bus 36 door Stokkel laten rijden? Zou het niet mogelijk zijn om één enkele eindhalte voor bus 28 te hebben, in Konkel of aan de halte Brabançonne bij Meiser?
 
 
Antwoord    Lijn 28 is een middelgrote lijn op het net van de MIVB. In 2019 was ze de 31ste lijn van de 51 buslijnen op het net.
De verlenging van de lijn tot Stokkel is een vraag die al jaren gesteld werd door de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, die een verbinding wil bieden met de handelskern op en rond het Dumonplein, en zo een mogelijke verbinding wil aanbieden met metrolijn 1 (reeds mogelijk via het station Tomberg), maar ook met tramlijn 39.

De hypothese om deze lus enkel aan de start bij Konkel te maken zou als nadeel hebben dat er een asymmetrische bediening is met een eindhalte die niet overeenkomt met het einde van de lijn. Deze situaties zijn altijd slecht voor de reizigers.
Als een reiziger bijvoorbeeld naar de Vootstraat wil van in Stokkel, zou hij aan boord van de bus 5 à 8 minuten moeten wachten aan Konkel tot de bus vertrekt voor het volgende traject, wat niet goed is.
Hetzelfde geldt voor een lijn die het traject Brabant→ Konkel→ Stokkel→ Konkel→ Brabant in één keer zou afleggen. Dit zou de lengte van elke rit verdubbelen, en zo zou dit één van de langste lijnen van het net worden.
Het zou dan onmogelijk zijn om een goede dienstverlening aan te bieden, en er zou geen mogelijkheid zijn om te reguleren aan de eindhalte.
Dit idee werd dan ook niet weerhouden.
De doorgang aan de Kerkstraat wordt gerechtvaardigd door de wil om een aansluiting aan te bieden zo dicht mogelijk bij metro- en tramhaltes, dit in tegenstelling tot een eindhalte en een terugrit via het Herendal.
De straatconfiguratie in deze wijk maakt de inplanting van haltes en eindhaltes zeer problematisch.
Het huidige voorstel dat op tafel ligt, is het beste compromis tussen bepaalde belangen van de buurtbewoners en de noodzaak om een efficiënt openbaarvervoersnet te creëren dat de lijnen onderling gemakkelijk met elkaar verbindt.