Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de follow-up van de huurpremie in het kader van covid

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 577)

 
Datum ontvangst: 02/04/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 31/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    U hebt een gewestelijke premie van 215 euro toegekend aan de huurders van particuliere woningen die door de coronacrisis inkomensverlies lijden. Midden januari waren er 23.616 premies uitbetaald en maakten 5.074 premies het voorwerp uit van uitgaande betalingsstromen. Wij hadden graag bijgewerkte gegevens gekregen over de follow-up van de toekenning van de premie om na te gaan of alle betrokkenen de premie wel degelijk hebben ontvangen.

De PTB vindt dat men moet nagaan of alle huurders de premie hebben ontvangen. Voorts is de PTB van oordeel dat de huurders veel meer steun nodig hebben om te voorkomen dat de situatie explodeert.

Onze vragen zijn als volgt:

Hoeveel personen hebben de premie tot nu toe ontvangen?
Hoeveel aanvragen werden afgewezen en om welke redenen?
Hoeveel aanvragen zijn nog in behandeling?
 
 
Antwoord    In totaal werden 34.584 premies aangevraagd (31.214 bevestigd door de begunstigden en 3.370 individueel ingediend).

Van die aanvragen:

· zijn 32.075 aanvragen ingewilligd en in de uitgaande betalingsstromen;
· zijn 2.255 aanvragen ongeldig verklaard na een inkomenscontrole of omdat de aanvragen niet conform waren.
 
Vandaag zijn er 179 beroepen ingesteld. Daarvan zijn 22 dossiers door de juridische dienst goedgekeurd, 13 dossiers geweigerd, worden 141 dossiers momenteel geanalyseerd en zijn 3 dossiers zonder voorwerp verklaard omdat de premies reeds waren betaald.  
 

De controles zijn gebaseerd op:

· De situatie van het gezin op 14/03/2020: vaststelling van het kenmerk “privé-huurder” en samenstelling van het gezin en gezinsleden met een handicap voor de berekening van de maximale inkomensgrens;
· De situatie op 1 januari 2020: bepaling van het eigendomsrecht in België;

· De situatie van het inkomen 2019: aangifte personenbelasting 2020;   Bepaling van de maximale inkomensgrens;
· En de doorlopende situatie van 14/03/2020 tot 31/12/2020: vaststelling van het inkomensverlies dat wordt gerechtvaardigd door een overbruggingsrecht of door tijdelijke werkloosheid van meer dan 14 dagen.