Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de versterking van de veiligheid in de metrostations

Indiener(s)
Latifa Aït Baala
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 891)

 
Datum ontvangst: 06/04/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 08/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In sommige Brusselse metrostations blijft het gevoel van onveiligheid bestaan door het gebrek aan beveiliging. Ik heb namelijk vernomen dat vele gebruikers van de hoofdstad zich niet meer veilig voelen wanneer zij zich verplaatsen. Hoe worden de werkzaamheden ter verbetering van de veiligheid in de stations georganiseerd?

Hebt u onlangs een enquête gehouden om na te gaan hoe onveilig de gebruikers zich voelen in de metrostations? Zo ja, kunnen we een idee krijgen van hoe de situatie zich sinds 2018 heeft ontwikkeld? Hebt u bijgewerkte cijfers? Welke metrostations zijn het meest problematisch?

De situatie zou nog problematischer zijn in het metrostation Ribaucourt. Wat is de huidige stand van zaken? Hoe kan de veiligheid in Ribaucourt worden verbeterd? Welke controles zijn ingevoerd? Hoe worden de shifts van de bewakers georganiseerd om een maximale veiligheid te garanderen? Wat kunt u ons hierover zeggen?
 
 
Antwoord   

Wat de verschillende maatregelen betreft die zijn genomen om de veiligheid van de reizigers op het net te garanderen, verwijs ik u naar het antwoord op uw eigen parlementaire vraag nr. 843 van minder dan een maand geleden (midden april 2021).

 

 

De veiligheidscijfers komen aan bod in de tevredenheidsbarometer die jaarlijks door de MIVB wordt uitgevoerd.

 

Hieronder vindt u de tabel met de veiligheidscijfers voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

 

In 2020 blijft het merendeel van de cijfers stabiel. De scores voor "veiligheid in het algemeen", "veiligheidsgevoel overdag in het algemeen", "veiligheidsgevoel 's avonds in de bus" en "veiligheidsgevoel 's avonds in het station" nemen toe.

 

 

2018

2019

2020

 

Veiligheid in het algemeen

7

7

7,1

 

Veiligheid in het algemeen overdag

7,5

7,5

7,6

 

Veiligheid in de Metro overdag

7,3

7,3

7,3

 

Veiligheid in de tram overdag

7,6

7,6

7,6

 

Veiligheid in de bus overdag

7,4

7,6

7,6

 

Veiligheid in het metrostation overdag

7,2

7,2

7,2

 

Veiligheid aan de bovengrondse haltes overdag

7,3

7,4

7,4

 

Veiligheid in het algemeen 's avonds

6,1

6,1

6,1

 

Veiligheid in de Metro 's avonds

5,9

5,8

5,8

 

Veiligheid in de tram 's avonds

6,4

6,4

6,4

 

Veiligheid in de bus 's avonds

6,4

6,4

6,6

 

Veiligheid in het metrostation 's avonds

5,7

5,5

5,6

 

Veiligheid aan de bovengrondse haltes 's avonds

5,9

5,8

5,8

 

 

 

 

In 2020 hebben meer dan 8.500 mensen aan het onderzoek deelgenomen. Het is niet mogelijk de scores per station te analyseren.

 

Wat de exhaustieve cijfers betreft van de feiten (agressies, diefstallen...) die op het MIVB-net werden gepleegd, verwijs ik  u naar de zeer talrijke antwoorden die reeds werden gegeven op eerdere parlementaire vragen terzake, met name in antwoord op uw eigen vraag om uitleg van vorige maand (april 2021).

 

 

       

 

In het station Ribaucourt wordt er, naast de veiligheidsmaatregelen voor het hele netwerk, ook 7 dagen per week, van 6 tot 22 uur, gepatrouilleerd door veiligheidsagenten van G4S. Twee agenten van G4S doen rondes in dit station, afgewisseld met een ander station.

 

 

Naast de aanwezigheid van deze agenten plant de MIVB regelmatig veiligheidsopdrachten in dit station. De afgelopen jaren namen deze in aantal toe:

466 in 2018

463 in 2019

509 in 2020

 

 

Om het veiligheidsgevoel in haar stations te versterken, werkt de MIVB, naast de acties die door haar veiligheidsmedewerkers en de politie worden ondernomen, ook samen met talrijke actoren op het terrein, die actief zijn op het gebied van dakloosheid of verslaving, zoals uitgelegd in antwoord op schriftelijke vraag nr. 733 van mevrouw Czekalski.

 

Dit houdt met name in: deelname aan de maandelijkse overlegvergaderingen in de sector, tijdens dewelke de MIVB de problemen die zij tegenkomt op haar netwerk doorgeeft voor opvolging; het regelmatig doorgeven van de aan de MIVB gemelde feiten aan haar sociale partners (vzw Samusocial, Diogènes, Dune, Transit, maatschappelijk werkers van de verschillende gemeenten, Fedasil, enz.) zodat zij bij de betrokken bevolking kunnen tussenkomen; onmiddellijk contact met de partners in geval van een situatie die dringend optreden van hun kant vereist; ondersteuning van het "Médibus"-project dat is opgezet door de ASBL Dune en Dokters van de Wereld) zodat zij bij het betrokken publiek kunnen tussenkomen; onmiddellijk contact met de partners in geval van een situatie die een dringend optreden van hun kant vereist; steun aan het project "Médibus" van de vzw Dune en Dokters van de Wereld (een bus die mensen ophaalt in het station Ribaucourt); steun aan de operatie Thermos; deelname aan overlegvergaderingen die door de politieke overheden en andere overheidsinstanties (BPS bijvoorbeeld) worden georganiseerd.