Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen de CIBG

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 711)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 21/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen de CIBG?
· Hoeveel personeelsleden binnen de CIBG doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door de CIBG voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van de CIBG een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet de CIBG aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom de CIBG dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    1 & 2/
Neen, er is geen telewerkbeleid bij het CIBG en geen enkele medewerker voert structureel telewerk uit. Alle medewerkers van het CIBG (4 personen) telewerken momenteel occasioneel (in overeenstemming met de wet van 5 maart 2017 en in overeenstemming met het verplicht telewerken vastgelegd bij ministerieel besluit - COVID-19).


3/
Elke medewerker van het CIBG heeft een laptop. Indien nodig kan ook randapparatuur (zoals een scherm) ter beschikking worden gesteld.


4/
Onze helpdesk staat ter beschikking van de telewerkers mochten ze technische problemen ondervinden.


5/
Het personeel van het CIBG ontvangt geen vergoeding voor telewerk.