Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen Innoviris.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 389)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 07/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen Innoviris?
· Hoeveel personeelsleden binnen Innoviris doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door Innoviris voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van Innoviris een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet Innoviris aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom Innoviris dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    Het telewerkbeleid is vastgelegd in het arbeidsreglement van Innoviris, en dit op basis van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 betreffende telewerk. Gelet op de impact van de COVID-19-crisis en de hiermee gepaard gaande lockdown(s) en het verplichte telewerk, bereidt Innoviris momenteel een herziening van de huidige regelgeving voor.

Met uitzondering van één medewerkster die zich op kantoor met de logistiek bezighoudt en dus geen telewerk kan doen, telewerken alle personeelsleden van Innoviris momenteel conform de geldende COVID-19 maatregelen. Voor de COVID-19 crisis telde Innoviris 21 occasionele en 7 structurele telewerkers (op 58 personeelsleden). Van de 65 huidige personeelsleden hebben er 46 aangegeven dat ze van plan zijn om in de toekomst (na de crisis) aan telewerk te doen, waarvan 22 structureel en 24 occasioneel.

Elk personeelslid beschikt over een laptop, ongeacht of men aan telewerk doet. Sinds de COVID-19 maatregelen van kracht zijn, kunnen de personeelsleden van Innoviris tevens beroep doen op een beeldscherm evenals een toetsenbord en muis.

Het IT-team van Innoviris, ter beschikking gesteld door het CIBG, biedt de nodige technische ondersteuning. Daartoe wordt de softwareapplicatie “Helpdesk” gebruikt, die toelaat om vanop afstand tussen te komen in geval van technische problemen.

Overeenkomstig het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 betreffende telewerk, met name artikel 4, hebben structurele telewerkers sinds 2020 recht op een forfaitaire vergoeding van 20 € per maand.