Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de balans inzake absenteïsme en burn-out bij de overheidsdiensten

Indiener(s)
Latifa Aït Baala
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 917)

 
Datum ontvangst: 03/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 01/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
31/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Chronische stress op het werk leidt tot een hoger risico op absenteïsme, maar ook op burn-out. En dat laatste blijft toenemen met de huidige gezondheidscrisis.

· Kunt u mij voor de jaren 2018, 2019 en 2020 de cijfers geven van het langdurig absenteïsme en de burn-outpercentages voor elk van de overheidsdiensten (1) die onder uw toezicht staan?
· Welke conclusies trekt u uit de evolutie van die cijfers?
· Wat is de evolutie van het langdurig absenteïsme in deze overheidsdiensten sinds de coronacrisis?
· Wat is de evolutie van het burn-outpercentage in deze overheidsdiensten sinds de coronacrisis?
· Hoe zit het met de eerste helft van 2021?
· Voor diezelfde jaren, wat is de verhouding van vrouwen en mannen (in aantal en percentage)? Wat is de gemiddelde leeftijd? Welke werknemers hebben het meest te maken met absenteïsme en burn-out in deze overheidsdiensten (statutair of contractueel)?

Overheidsdiensten die rechtstreeks of onrechtstreeks onder uw bevoegdheid vallen, met inbegrip van de autonome overheidsinstellingen. 
 
Antwoord    Voor Brussel Mobiliteit zijn alleen de cijfers van de GOB beschikbaar. Ik nodig u uit om uw vragen te stellen aan de Minister van Openbaar Ambt.
Hieronder kan u de cijfers van langdurige afwezigheid terugvinden, met name de afwezigheid vanaf 1 jaar en 1 dag:

- Eind 2018 waren 4,6% van het totaal aantal medewerkers met een contract bij de MIVB langdurig afwezig (dit komt neer op 421 personen).
- Eind 2019 waren 4,6% van het totaal aantal medewerkers met een contract bij de MIVB langdurig afwezig (dit komt neer op 469 personen).
- Eind 2020 waren 4,7% van het totaal aantal medewerkers met een contract bij de MIVB langdurig afwezig (dit komt neer op 497 personen).

Wat betreft burn-out heeft de MIVB geen cijfers want het gaat om een medische diagnose, onderhevig aan medisch beroepsgeheim.
Langdurige afwezigheden nemen maar in kleine mate toe, zeker als we de groei van het aantal MIVB-medewerkers bekijken op eenzelfde periode.
Het jaar 2021 is nog niet afgelopen. Het is momenteel dus nog niet mogelijk om de langdurige afwezigheden van 2020 (begin coronacrisis) en 2021 te vergelijken.
Zoals hierboven uitgelegd kan de MIVB geen specifieke data inzake burn-out aanleveren aangezien het over een medische diagnose gaat die onderhevig is aan medisch geheim.
Hieronder kan u de gegevens vinden over langdurige afwezigheden (zoals aangegeven beschikt de MIVB niet over cijfers voor Burn-out in het bijzonder).

 

2018

Aantal werknemers/Nombre d'employés

Aantal werknemers/Nombre d'employés

Âge moyen/gemiddelde leeftijd

F/V

62

0,7%

46,65753425

M

359

3,9%

48,51886792

TOTAL

421

4,6%

48,24547284

       
       
       

2019

Aantal werknemers/Nombre d'employés

Aantal werknemers/Nombre d'employés

Âge moyen/gemiddelde leeftijd

F/V

73

0,7%

48,4109589

M

396

3,9%

51,41919192

TOTAL

469

4,6%

50,95095949

       
       
       

2020

Aantal werknemers/Nombre d'employés

Aantal werknemers/Nombre d'employés

Âge moyen/gemiddelde leeftijd

F/V

73

0,7%

48,65753425

M

424

4,0%

50,51886792

TOTAL

497

4,7%

50,24547284

 


De MIVB is geen administratie en heeft dus geen statutaire medewerkers.
Voor het Parkeeragentschap, waar alleen contractuelen werken, zijn de cijfers in verband met langdurige afwezigheid (meer dan een jaar) voor de genoemde jaren als volgt:
2018 : 4 van de in totaal 186 agenten = 2,15%
2019 : 3 van de in totaal 218 agenten = 1,37%
2020 : 4 van de in totaal 293 agenten = 1,36%
Het Agentschap houdt geen statistieken bij over de ziekte zelf, wat heel moeilijk vast te stellen is vermits dit onder het medisch geheim valt.
Wat de eerste helft van 2021 betreft, lijkt het nog te vroeg om nu al algemene trends te proberen vaststellen.
De vergelijking tussen mannen en vrouwen die bij parking.brussels werken met betrekking tot ziekteverlof gedurende de drie betrokken jaren toont aan dat mannen verhoudingsgewijs meer getroffen worden dan vrouwen. Dat kan worden verklaard door de specifieke aard van de activiteit van parking.brussels, aangezien het beroep van steward vaker door mannen dan door vrouwen wordt uitgeoefend. De hieronder vermelde percentages moeten derhalve met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.
In 2018 had 70,8% van de ziektedagen betrekking op mannen en was de gemiddelde leeftijd van de zieken 39 jaar.
In 2019 had 66,2% van de ziektedagen betrekking op mannen en was de gemiddelde leeftijd van de zieken 38 jaar.
In 2020 had 69,8% van de ziektedagen betrekking op mannen en was de gemiddelde leeftijd van de zieken 38 jaar.