Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de taalopleidingen op de werkvloer in de Brusselse administraties.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 140)

 
Datum ontvangst: 14/06/2021 Datum publicatie: 12/07/2021 Referentie: B.I.V. 175 (20/21), Blz. 1
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 12/07/2021 Referentie: B.I.V. 175 (20/21), Blz. 2
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/06/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/06/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/06/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/07/2021 Uitgesteld
12/07/2021 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 175 (20/21) 1
12/07/2021 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 175 (20/21) 2
12/07/2021 Repliek Fouad Ahidar
13/07/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage