Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende het personeel en de gebruikers/klanten van Actiris naar aanleiding van de uiteenzetting van de Strategisch directeur van Actiris in het Parlement.

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 126)

 
Datum ontvangst: 17/06/2021 Datum publicatie: 14/07/2021 Referentie: B.I.V. 178 (20/21), Blz. 17
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 14/07/2021 Referentie: B.I.V. 178 (20/21), Blz. 18
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/06/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/06/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/07/2021 Ontwikkeling Khadija Zamouri B.I.V. 178 (20/21) 17
14/07/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 178 (20/21) 18
14/07/2021 Repliek Khadija Zamouri B.I.V. 178 (20/21) 20