Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de follow-up van het project van Leefmilieu Brussel in het gebied Gulledelle (Sint-Lambrechts-Woluwe) .

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 860)

 
Datum ontvangst: 23/06/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/07/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Het ontwikkelingsproject in het halfnatuurlijk gebied Gulledelle en de aanleg van een deel van de gewestelijke Groene Wandeling tussen het Heilige-Familieplein en de Jean Monnetlaan heeft tot veel controverse geleid onder de belanghebbenden in het Gewest. De KCML wil de in het gebied geplande werkzaamheden voor het herstel en het behoud van de plaatselijke biodiversiteit steunen, maar is het niet eens met de interventionistische aanpak. In haar conclusie zegt de KCML dat de inspanning meer gericht moet zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande open ruimten tussen de gebouwen om te proberen het hele gebied ecologischer te maken en de plaatselijke biodiversiteit te vergroten, in de plaats van het natuurgebied aan te tasten door er een banale voetgangers-fietsroute in te integreren. De belanghebbenden in dit dossier leken het niet eens te zijn over het project, vooral aan de kant van de omwonenden, van wie sommigen andere alternatieven hebben voorgesteld voor het herstel van deze plek. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe van haar kant, staat volledig achter het advies van de KCML.

 

Hoe zit het met dit project? De KCML had gevraagd het te herzien met inachtneming van de opmerkingen in haar verslag, hoe zit het daarmee? Is er een nieuw projectvoorstel dat in overeenstemming is met de aanbevelingen?

 

 
 
Antwoord    Het is moeilijk om nauwkeurig op de vraag te antwoorden in de mate dat Leefmilieu Brussel nog geen officieel advies heeft ontvangen naar aanleiding van de Overlegcommissie van 23/04 waarbij noch de door te voeren wijzigingen noch de vorm waaronder ze moeten worden toegepast werden toegelicht (artikel 177 en artikel 191).

Er werden door Leefmilieu Brussel voorstellen geformuleerd aan Urban om zo goed mogelijk te voldoen aan de voorwaarden die tijdens de Overlegcommissie werden verstrekt.

Er werden (overeenkomstig artikel 177) naar aanleiding van de geformuleerde opmerkingen wijzigingen aan het aanvankelijke project aangebracht, die het voorwerp dienen uit te maken van gesprekken tussen Urban en Leefmilieu Brussel om de luiken toegankelijkheid versus biodiversiteit te verfijnen.

Een officiële validering van de wijzigingen is in de loop van de komende weken voorzien.