Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de realisatie van tijdelijke bezettingen met sociaal oogmerk via het nieuwe loket van tijdelijk gebruik.

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 411)

 
Datum ontvangst: 12/07/2021 Datum publicatie: 04/10/2021 Referentie: B.I.V. 10 (21/22), Blz. 4
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/10/2021 Referentie: B.I.V. 10 (21/22), Blz. 6
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/07/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/07/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/07/2021 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/10/2021 Ontwikkeling Pepijn Kennis B.I.V. 10 (21/22) 4
04/10/2021 Antwoord namens de bestemmeling Pascal Smet B.I.V. 10 (21/22) 6
04/10/2021 Repliek Pepijn Kennis B.I.V. 10 (21/22) 7