Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de parkeergeleidingsborden.

Indiener(s)
Els Rochette
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 979)

 
Datum ontvangst: 07/07/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/08/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Dankzij de parkeergeleiding onder de vorm van vaste of elektronische signalisatieborden op straat ziet een chauffeur meteen welke parkings in de buurt liggen en welke richting hij uit moet. De statische borden duiden de richting aan naar nabije parkings. De dynamische borden voegen real-time informatie toe, met gegevens over het aantal vrije parkeerplaatsen in die parking.


De openbare parkings in het centrum van Brussel (binnen de vijfhoek) zijn opgenomen in het parkeergeleidingssysteem. Aan de parkeergeleiding voor de transitparkings (Park & Rides) van het Gewest wordt gewerkt.

Er bestaat ook een app. Op de site van parking.brussels vind ik terug dat de app parking.brussels 58 grote parkings bevat, goed voor ruim 24.000 parkeerplaatsen, “en dat worden er nog meer”.

Op dit moment zijn veel parkeergeleidingsborden in panne. Parking.brussels staat in voor het onderhoud.

Mijn vragen:

  • Hoeveel parkeergeleidingsborden zijn in panne? Welk aandeel is dat van het totaal? Hoe lang zijn die borden al in panne? Welke timing is er voor de herstelling van de borden? Tegen wanneer zullen ze allemaal functioneren naar behoren?

  • Nog niet alle parkings zijn opgenomen in het parkeergeleidingssysteem. Wat is uw planning? Welke parkings gaat u toevoegen en tegen wanneer? Wat zijn de beletsels om in het systeem te stappen? Wat doet u dit om te remediëren?

  • Er is ook een app. Hoe evolueert het aantal parkings/parkeerplaatsen opgenomen in de app? Graag de cijfers van 2019, 2020 en 2021.

  • Hoe evolueert het aantal gebruikers van de app? Graag de cijfers van 2019, 2020 en 2021. Is dit aantal naar verwachting? Indien niet, hoe stuurt u bij en welk aantal gebruikers wil u bereiken? Hoeveel app-gebruikers zijn inwoners van het Brussels Gewest, hoeveel zijn niet-inwoners? Graag ook een verdeling m/v/x.

  • Wat zijn de verdere plannen voor de app parking.brussels inzake extra opties? De app is toe aan een update. Komt die er ook en tegen wanneer? Welke promotie gaat u voeren?

 
 
Antwoord    · Wij geloven zeer sterk in de efficiëntie van een parkeergeleidingssysteem. Vooral voor bezoekers, zowel toeristen als zakenlui, is dit een geruststellende en herkenbare manier om een parkeerplaats te vinden. Dit systeem vergt enerzijds uitmuntend onderhoud (de informatie moet accuraat en betrouwbaar zijn) en anderzijds dat alle aanbieders deelnemen aan het systeem, wat op dit moment nog niet het geval is. Wij komen hier zo dadelijk op terug.
· Op 16/8/21 behoeven 5 borden een ingreep, voor 3 andere borden is een ingreep gepland en 11 borden zijn verwijderd of losgekoppeld wegens werkzaamheden. Dit komt neer op 19 van de 50 borden die op het gewestelijk grondgebied zijn geïnstalleerd.
· De interventietijd is afhankelijk van de Osiris-vergunningen, waarvan de afgiftetermijn zeer uiteenlopend is. Het kan soms enkele maanden duren, afhankelijk van de locatie en het soort aangevraagde werkzaamheden.
· De parkings van de Vijfhoek en op de Kleine Ring met meer dan 150 plaatsen, die zijn uitgerust met een systeem voor het tellen van de plaatsen, zijn in het systeem opgenomen, met uitzondering van de parkings die worden beheerd door Interparking. Het bedrijf weigert in het gewestelijke parkeergeleidingssysteem te stappen. Er worden regelmatige pogingen gedaan om Interparking over de streep te halen maar het standpunt van de onderneming blijft ongewijzigd. Er is één uitzondering, m.n. de parking Wet, die eigendom is van het Gewest en beheerd wordt door Interparking en waarvoor bij de verlenging van de concessie geëist werd dat het in het parkeergeleidingssysteem zou worden opgenomen.
· Er is momenteel geen standpunt ingenomen over de integratie van parkings met minder dan 150 plaatsen die niet beschikken over een systeem voor het tellen van de plaatsen in real time.
· De cijfers op de website van parking.brussels en de in de applicatie vermelde parkings zijn nauwelijks gewijzigd sinds de applicatie in gebruik werd genomen. De enkele nieuwe openbare parkings die zijn aangelegd, zijn in de applicatie en het parkeergeleidingssysteem geïntegreerd naarmate zij werden aangelegd. Er zijn dus 60 parkings in het systeem opgenomen, met in totaal ongeveer 24.500 plaatsen.
· Downloadgegevens: de applicatie werd 24.000 keer gedownload, met ongeveer 13.000 Android-toestellen en 11.000 iOS-toestellen.
· parking.brussels heeft beslist de investeringen in de applicatie niet te verlengen omdat de applicatie niet beantwoordt aan de behoeften van de gebruikers en geen gegevens in real time aanbiedt.
· Bovendien beantwoorden de huidige functies van de applicatie niet aan de behoeften van de gebruikers en vergen de noodzakelijke ontwikkelingen een aanzienlijk geldbedrag.
Het is dus de bedoeling om samen te werken met Brussel Mobiliteit en de andere Brusselse mobiliteitsactoren in het kader van het gewestelijke MaaS-project (Mobility as a Service) en de parkeergegevens rechtstreeks in dit allesomvattende systeem te integreren. Op die manier zou de investering slechts één keer worden gedaan en zouden de gegevens worden verzameld in één enkele planningstool voor verplaatsingen in het BHG.