Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gewestelijk steun aan de Zinneke Parade

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 668)

 
Datum ontvangst: 13/07/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 09/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/08/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Zinneke Parade is een project dat al lange tijd door het Gewest wordt gesteund via verschillende subsidieposten die van verschillende entiteiten afhangen. De elfde editie van het evenement in 2020 was tevens de twintigste verjaardag ervan. Dit kernproject is een sterk en essentieel onderdeel van het Brusselse culturele leven geworden en onze fractie is van mening dat het verder moet worden ondersteund.

Over welke middelen beschikt het Gewest om het project van de vzw Zinneke te ondersteunen? Door welke enveloppen?

Wij zijn er echter ook van overtuigd dat de administratieve en institutionele last die aan de organisatoren wordt opgelegd, nog steeds te zwaar is en moet worden verlicht. Daartoe zou het wenselijk zijn dat met elk van de entiteiten een discussie wordt gevoerd om het werk van de vzw Zinneke te rationaliseren, die nog steeds te veel tijd in de administratieve gangen doorbrengt voor subsidieaanvragen.

Hoe ziet u de organisatie van een discussie tussen de entiteiten om de steun van het publiek voor de organisatie vlotter te laten verlopen? Hoe past dit project volgens u in het vermogen van het Gewest om zijn eigen bicommunautair gewestelijk cultuurbeleid te structureren? Hebt u besprekingen gestart tussen de Brusselse entiteiten VGC, FGC en het Gewest om het beheer van deze kwestie te vergemakkelijken?

 

 

 

 

Dank u voor uw antwoorden op onze vragen.

 

 
 
Antwoord    Voor wat betreft mijn bevoegdheid Imago van Brussel en Toerisme bedraagt de subsidie aan de Zinnekeparade 205.000 € voor elke biënnale, opgesplitst in 70.000 € voor het voorbereidend jaar en 135.000 € voor de organisatie van de Parade.

Aangezien de subsidies voor het Imago van Brussel facultatief zijn, is het onmogelijk om meerjarige overeenkomsten te sluiten waardoor het inderdaad noodzakelijk is dat jaarlijks een dossier wordt ingediend.

Bovendien moet zoals u weet elke euro die wordt uitgegeven in het kader van een subsidie verantwoord worden bij het bevoegde bestuur, ongeacht het aantal toegekende subsidies.

Deze discussies tussen Brusselse entiteiten hebben plaats en er zijn permanente contacten over dossiers, projecten en toegekende bedragen.

Toch dient daarbij vermeld te worden dat enerzijds elke entiteit een specifiek deel van een project betoelaagt dat verband houdt met zijn eigen cultuur- en imagobeleid en dat anderzijds elke entiteit individueel onderworpen is aan de begrotingscontrole – Inspectie van Financiën, Controleur van de vastleggingen, Minister van Begroting, … -.