Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de dierententoonstelling in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Victoria Austraet
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 797)

 
Datum ontvangst: 09/09/2021 Datum publicatie: 04/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/10/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/09/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op maandag 31 augustus 2021 werd de jaarmarkt in Jette gehouden, na een afgelaste editie 2020 vanwege de pandemie. Aangezien buurtbewoners mij hadden gewaarschuwd voor de gebruikelijke omstandigheden waaronder de dieren op deze markt worden tentoongesteld, ben ik erheen gegaan om een idee te krijgen.

Ik heb inderdaad verontrustende zaken vastgesteld. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van runderen, geiten en schapen die een halve dag aan een touw van enkele centimeters worden vastgehouden; geiten die aan hun nek worden getrokken om ze in een aanhangwagen te hijsen; kippen en eenden die in kooien worden tentoongesteld en vervolgens hardhandig worden opgepakt; een wedstrijd om te zien welke Belgisch witblauwe koe er het meest "gespierd" uitziet; en NGD's die te midden van het marktgedruis aan impulsieve kopers worden verkocht zonder enige informatie over de verzorging van de dieren.

En dit alles onder de - soms geschokte - ogen van de vele aanwezige kinderen. Ik denk niet dat dit de relatie met dieren is die we de jongere generatie willen bijbrengen.

In Brussel kent de wet op de bescherming van dieren sinds 2018 dieren het statuut toe van "levend wezen met gevoel, eigen belangen en waardigheid, dat bijzondere bescherming geniet". Men kan zich afvragen welk belang de dieren erbij hadden om op deze manier tentoongesteld en behandeld te worden. Ze werden duidelijk blootgesteld aan onnodige stress.

Bovendien zag ik verschillende gecoupeerde trekpaarden. Er zij aan herinnerd dat couperen, d.w.z. het amputeren van de oren of staart, illegaal is wanneer het niet wordt ingegeven door een werkelijke diergeneeskundige noodzaak. De operatie is stresserend en mogelijk pijnlijk, ook op lange termijn, en berooft de dieren van een verdedigingsmiddel, met name tegen parasitaire insecten.

Het tentoonstellen van dieren die een amputatie hebben ondergaan is verboden in Vlaanderen en Wallonië, en een recent advies van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn adviseert om dat voorbeeld te volgen in ons Gewest. In dit advies wordt vermeld dat "zeker bij trekpaarden het percentage dieren met gecoupeerde staarten dat men ziet op evenementen vaak veel groter [is] dan het percentage waarbij een diergeneeskundige noodzaak tot couperen redelijkerwijze kan worden aangenomen". En gezien het aantal gecoupeerde paarden dat in Jette te zien was, kan ik bevestigen dat er sterke aanwijzingen zijn om overtredingen van de wet te vermoeden.

Deze feiten zijn niet anekdotisch, want ze vinden plaats op verschillende gemeentelijke markten in het Gewest en wekken de afkeuring van veel inwoners van deze gemeenten, zoals te zien is op sociale netwerken.

Er zij ook op gewezen dat er een rechtsvacuüm bestaat met betrekking tot het niet-commercieel tentoonstellen van dieren op markten; de Europese verordening inzake het vervoer van dieren heeft bijvoorbeeld alleen betrekking op commerciële activiteiten. Veel van de dingen die in Jette te zien waren, zouden anders op grond van deze verordening illegaal zijn.

In welke gemeenten worden dieren op markten tentoongesteld? Wordt de situatie gemonitord door de diensten van Leefmilieu Brussel?

Zijn de inspectiediensten ter plaatse aanwezig op deze markten? Gaan zij proactief te werk om de naleving van de wet en het welzijn van de tentoongestelde dieren te controleren?

Wordt de kwestie van het tentoonstellen van gecoupeerde dieren specifiek opgevolgd wegens vermoedelijke overtredingen? Heeft de regering overwogen de tentoonstelling van gecoupeerde dieren te verbieden, zoals aanbevolen door de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn?

Heeft de Brusselse regering meer in het algemeen de mogelijkheid overwogen om wetten uit te vaardigen over het tentoonstellen van dieren, teneinde het rechtsvacuüm op te vullen, bijvoorbeeld in het kader van haar toekomstige wetboek voor dierenwelzijn?

 

 
 
Antwoord    Volgens de informatie waarover Leefmilieu Brussel beschikt, organiseren enkel de gemeenten Anderlecht, Jette en Ukkel markten waar dieren tentoongesteld of te koop aangeboden worden.
Leefmilieu Brussel en de medewerkers die belast zijn met het toezicht op de gemeenten, zijn bevoegd om deze evenementen te controleren en er worden regelmatig inspecties uitgevoerd.
De inspectiediensten kunnen aanwezig zijn tijdens deze markten. De inspecties worden steekproefsgewijze uitgevoerd.

Elke fokker die geen attest van zijn dierenarts kan voorleggen dat het couperen van de staart van het paard rechtvaardigt, krijgt een proces-verbaal.

Tijdens de werkzaamheden voor de uitwerking van het toekomstige Brusselse wetboek voor dierenwelzijn die momenteel aan de gang zijn, worden alle adviezen die de Brusselse Raad voor dierenwelzijn geformuleerd heeft, doorgenomen.