Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de meest recente statistieken over het gebruik van proefdieren en de subsidies voor alternatieve methoden.

Indiener(s)
Victoria Austraet
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 405)

 
Datum ontvangst: 11/10/2021 Datum publicatie: 22/12/2021 Referentie: B.I.V. 55 (21/22), Blz. 9
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/12/2021 Referentie: B.I.V. 55 (21/22), Blz. 10
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/10/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/10/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/12/2021 Ontwikkeling Victoria Austraet B.I.V. 55 (21/22) 9
22/12/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 55 (21/22) 10
22/12/2021 Repliek Victoria Austraet B.I.V. 55 (21/22) 11