Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het aantal parkeerplaatsen voor personen met beperkte mobiliteit

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1080)

 
Datum ontvangst: 21/10/2021 Datum publicatie: 27/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 10/12/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/10/2021 Ontvankelijk p.m.
10/12/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

In sommige wijken van Brussel is het bijzonder moeilijk geworden om te parkeren. Soms moeten we vrij ver parkeren van waar we naartoe gaan. We hebben echter het geluk dat we er te voet naartoe kunnen.

Helaas is dit niet voor iedereen het geval. Personen met beperkte mobiliteit of met een handicap kunnen zich moeilijk verplaatsen en het is van het grootste belang dat zij gemakkelijk een parkeerplaats kunnen vinden.

Daartoe moeten de voor deze personen bestemde plaatsen in de buurt van belangrijke plaatsen gelegen zijn en in alle Brusselse gemeenten beschikbaar zijn.

  • Kunt u een tabel opstellen met het aantal parkeerplaatsen gereserveerd voor personen met beperkte mobiliteit of met een handicap per gemeente?

  • Kunt u ook, per gemeente, aangeven wat het percentage van deze plaatsen is ten opzichte van het totale aanbod?

  • Verschilt dit aantal van jaar tot jaar? Hoe wordt beslist tot verhoging of verlaging van het aantal van deze parkeerplaatsen?

  • Bestaan er specifieke voorschriften voor winkelwijken, administraties of infrastructuren van openbaar belang? Welke zijn dat? Worden zij regelmatig gecontroleerd?

 
 
Antwoord   

Brussel Mobiliteit en het parkeeragentschap besteden veel aandacht aan de mobiliteit van mensen met een mobiliteitsbeperking.

(1) en (2) Zie hier de opsomming per gemeente van het aantal parkeerplaatsen voor personen met een handicap, alsook hun percentage ten opzichte van het algemene parkeeraanbod:

Gemeente

 

Plaatsen voor personen met een handicap

% van het algemene aanbod

ANDERLECHT

574

1,8 %

OUDERGEM

182

1,3%

SINT-AGATHA-BERCHEM

135

1,8 %

BRUSSEL

1.185

2,2 %

ETTERBEEK

173

1,4 %

EVERE

187

1,7 %

VORST

322

2,2 %

GANSHOREN

141

2,1 %

ELSENE

373

1,9 %

JETTE

264

2,1 %

KOEKELBERG

91

2,1 %

SINT-JANS-MOLENBEEK

285

1,8 %

SINT-GILLIS

245

2,5 %

SINT-JOOST_TEN-NODE

67

1,8 %

SCHAARBEEK

450

1,6 %

UKKEL

297

1,0 %

WATERMAAL-BOSVOORDE

158

1,4 %

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

156

0,8 %

SINT-PIETERS-WOLUWE

123

0,5 %

Totaal

5.408

1,6 %

(3) Het aantal voorbehouden PBM-parkeerplaatsen steeg sterk sinds 2014 (situatie 2013), het jaar van de oudste gegevens waarover we beschikken:

Plaatsen op de weg voorbehouden aan PBM's

 

 

Anderlecht

2013

427

2020

574

Oudergem

144

182

Sint-Agatha-Berchem

86

135

Brussel

975

1185

Etterbeek

194

173

Evere

188

187

Vorst

233

322

Ganshoren

99

141

Elsene

285

373

Jette

158

264

Koekelberg

71

91

Sint-Jans-Molenbeek

221

285

Sint-Gillis

221

245

Sint-Joost-ten-Node

62

67

Schaarbeek

340

450

Ukkel

191

297

Watermaal-Bosvoorde

113

158

Sint-Lambrechts-Woluwe

129

156

Sint-Pieters-Woluwe

122

123

TOTAAL

4259

5408

Deze cijfers hebben enkel betrekking op het aanbod op de openbare weg.

Hoewel er in sommige gemeentes (Evere, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Joost) sprake is van een status quo (zelfs een vermindering in Etterbeek) is de algemene toename met 21% aanzienlijk.

Deze toename van het aantal voorbehouden parkeerplaatsen kan enerzijds worden verklaard door de aanleg van nieuwe plaatsen op vraag van de buurtbewoners; anderzijds door de aanleg van nieuwe plaatsen in het kader van de herinrichting van de openbare ruimte.  Zoals ik hierboven heb geschetst, besteden mijn diensten bijzonder veel aandacht aan PBM in hun projecten.

(4) Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) bepaalt:

 

M.b.t. de algemene voorwaarden inzake voorbehouden plaatsen, moeten plaatsen voorbehouden aan personen met een handicap aanwezig zijn op alle  plaatsen die bezoekers ontvangen. Er wordt in het plan verduidelijkt dat het aantal aan te leggen parkeerplaatsen voor personen met een handicap hangt rechtstreeks samen met de context waarin de parkeerplaatsen zich bevinden

 

M.b.t. het principe van voorbehouden plaatsen op verzoek, plaatsen de gemeente voorbehouden plaatsen aan de woonplaats of op de werkplaats van een persoon met een handicap.

 

Het GPbp bepaalt de gemeenteletijke verantwoordelijkheid door meer bepaald te stellen dat de gemeenteraden er over moeten waken dat alle plaatsen die bezoekers ontvangen (handelszaken, diensten, administraties, culturele centra, recreatiegebieden, parken,...) zo goed mogelijk worden bediend.  De gebouwen die goed toegankelijk zijn voor personen met een handicap krijgen hierbij voorrang. De gemeenteraden moeten  een antwoord bieden op elke gerechtvaardigde aanvraag voor voorbehouden parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving van de woon- en werkplaats.

 

Tot slot bepaalt de GPbp dat De relevantie van bestaande voorbehouden plaatsen periodiek gecontroleerd wordt en de voorbehouden plaatsen worden vrijgegeven indien het niet langer gerechtvaardigd is om die voor te behouden.

 

Ter herinnering, naast de voorbehouden plaatsen kunnen PBM gratis en voor onbeperkte duur parkeren op de plaatsen waar een maximumparkeerduur geldt

Betreffende de voorwaarden inzake voorbehouden plaatsen op verzoek en de opvolging ervan, verwijzen we graag naar ons antwoord op de schriftelijke vraag nr. 804 van de heer Ozkara.