Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de ontginning van het hout uit het Zoniënwoud.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 412)
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 219)

 
Datum ontvangst: 25/10/2021 Datum publicatie: 15/12/2021 Referentie: B.I.V. 48 (21/22), Blz. 21
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/12/2021 Referentie: B.I.V. 48 (21/22), Blz. 22
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/10/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/10/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/10/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/12/2021 Ontwikkeling Gladys Kazadi B.I.V. 48 (21/22) 21
15/12/2021 Antwoord Alain Maron B.I.V. 48 (21/22) 22
15/12/2021 Repliek Gladys Kazadi B.I.V. 48 (21/22) 25