Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de onderbreking van reclamecampagnes door de MIVB

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1083)

 
Datum ontvangst: 26/10/2021 Datum publicatie: 27/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/12/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Naar aanleiding van mijn vraag met als titel "MIVB, ethiek en reclame" van 26 oktober 2021, hebt u bekendgemaakt dat 2 reclamecampagnes die op het MIVB-net werden uitgezonden, in 2021 waren onderbroken.

In dit geval, mevrouw de minister:

  • Welke adverteerders worden getroffen?

  • Om welke reden(en) werden de campagnes onderbroken?

  • Werd er bemiddeling aangeboden?

  • Wat was het standpunt van de JEP over de keuze van de MIVB?

  • Wat zijn de financiële en juridische gevolgen van deze onderbreking?

 
 
Antwoord    Het gaat om de volgende adverteerders: Heetch en CBX.
De Heetch-campagne werd teruggetrokken omdat deze adverteerder alsook andere spelers actief in dit domein een bron van controverse kunnen vormen wat betreft hun legitimiteit in de sector van het personenvervoer.
De campagne van CBX werd teruggetrokken omdat de MIVB van mening was dat sommige van haar klanten deze als immoreel zouden kunnen beschouwen en jongeren tot cannabisgebruik zou kunnen aanzetten.
Het reclamebureau JC Decaux heeft de adverteerders als compensatie aangeboden om de betrokken campagnes op andere netten dan die van de MIVB uit te verdelen.
De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) is in geen van beide gevallen geraadpleegd of ingeschakeld, noch door de MIVB, noch door de andere betrokken partijen.
Er waren geen juridische gevolgen, afgezien van een vraag om uitleg van de adverteerder CBX, waarop de MIVB heeft geantwoord.
Er waren geen financiële gevolgen, behalve het verlies aan inkomsten voor de MIVB als gevolg van wegvallen van de inkomsten uit deze 2 reclamecampagnes.