Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de uitvoering van de verzoeken die zijn geformuleerd in de resolutie met betrekking tot de totstandbrenging van een uniform beleid inzake de aanwerving van personen met een gerechtelijk verleden binnen de Brusselse administraties, in het bijzonder Actiris

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 431)

 
Datum ontvangst: 15/11/2021 Datum publicatie: 22/12/2021 Referentie: B.I.V. 54 (21/22), Blz. 9
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/12/2021 Referentie: B.I.V. 54 (21/22), Blz. 10
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/11/2021 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/11/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/11/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/12/2021 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 54 (21/22) 10
22/12/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 54 (21/22) 10
22/12/2021 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 54 (21/22) 11