Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de politieke en economische missie van de Brusselse delegatie aan Turkije

Indiener(s)
Latifa Aït Baala
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 487)
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 369)

 
Datum ontvangst: 06/12/2021 Datum publicatie: 17/01/2022 Referentie: B.I.V. 58 (21/22), Blz. 3
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 17/01/2022 Referentie: B.I.V. 58 (21/22), Blz. 4
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/12/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/01/2022 Ontwikkeling Latifa Aït Baala B.I.V. 58 (21/22) 4
17/01/2022 Antwoord Pascal Smet B.I.V. 58 (21/22) 4
17/01/2022 Repliek Latifa Aït Baala B.I.V. 58 (21/22) 6