Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de ontwikkeling van (micro)brouwerijen in het Brussels Gewest

Indiener(s)
Isabelle Emmery
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 379)

 
Datum ontvangst: 08/01/2022 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/01/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/02/2022 Van de agenda gehaald.
14/02/2022 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag