Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de campagne van Leefmilieu Brussel om het chippen van katten en honden aan te moedigen

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 880)

 
Datum ontvangst: 17/01/2022 Datum publicatie: 10/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 25/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Aan het eind van het jaar is het aantal dieren dat door asielen wordt opgevangen zeer hoog. Dit geldt ook voor katten.

Ook al weten wij dat een dier geen speelgoed is en dat de beslissing om het in huis te nemen zorgvuldig moet worden overwogen om te voorkomen dat het in de steek wordt gelaten, toch zijn er helaas nog te veel in de steek gelaten dieren. Maar dit is niet het onderwerp van mijn vraag.

Voor katten en honden is het van essentieel belang dat zij kunnen worden geïdentificeerd indien zij weglopen of worden gestolen. Dit is mogelijk dankzij de microchip die de eigenaar identificeert.

Daarom heeft Leefmilieu Brussel een campagne gelanceerd die samenvalt met de eindejaarsfeesten, met Brusselse influencers om katteneigenaars aan te moedigen hun katten te laten chippen.

We hebben een Instagram-post gezien in samenwerking met Leefmilieu Brussel bij de Brusselse Silent Jill.

Mijn vragen zijn de volgende:

  1. Hoeveel Brusselse influencers werken mee aan deze campagne?

  2. Hoelang zal deze samenwerking duren?

  3. Is dit de eerste keer dat Leefmilieu Brussel samenwerkt met influencers?

  4. Hoe zal het effect van deze campagne worden gemeten?

  5. Werd de Orde der Dierenartsen ook betrokken bij deze campagne?

  6. Kunt u ons cijfers bezorgen over het aantal gechipte katten en honden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

  7. Beschikt men over een indicatie van het percentage gechipte honden en katten in het Brussels Gewest?

  8. Is er een tendens dat dit aantal toeneemt of afneemt?

 
 
Antwoord    Hieronder vindt u, in volgorde, de antwoorden op uw vragen:

Vragen 1 & 2

Vier influencers hebben samengewerkt met Leefmilieu Brussel over een periode van ongeveer 4 weken.

Vraag 3

Ja.

Vraag 4

Op het einde van de campagne geeft het communicatiebureau de cijfers door waaruit de mate van betrokkenheid en de gecreëerde interacties blijken. Zo kan worden nagegaan of het doelpubliek door de campagne kon worden bereikt en kan worden geëvalueerd of dit soort communicatiekanaal kan worden gebruikt.

Vraag 5

Neen, maar de posters van de campagne werden uitgedeeld aan de Brusselse dierenartsen.

Vragen 6 tot 8

Volgens de meest recente informatie waarover ik beschik, zouden er in het Brussels Gewest 89.204 honden en 39.433 katten geregistreerd zijn in de databanken.

Er bestaat geen telling van het aantal honden en katten die in het Brussels Gewest worden gehouden, waardoor het onmogelijk is het aandeel van de niet-geïdentificeerde honden en katten te kennen.