Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de initiatieven om de duurzaamheid van de audiovisuele sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 244)

 
Datum ontvangst: 24/01/2022 Datum publicatie: 23/03/2022 Referentie: B.I.V. 96 (21/22), Blz. 62
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 23/03/2022 Referentie: B.I.V. 96 (21/22), Blz. 63
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/01/2022 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/01/2022 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/03/2022 Ontwikkeling Matteo Segers B.I.V. 96 (21/22) 62
23/03/2022 Antwoord Barbara Trachte B.I.V. 96 (21/22) 63
23/03/2022 Repliek Matteo Segers B.I.V. 96 (21/22) 65