Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de herontwikkeling van de Noordwijk

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 301)

 
Datum ontvangst: 21/02/2022 Datum publicatie: 28/03/2022 Referentie: B.I.V. 97 (21/22), Blz. 12
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 28/03/2022 Referentie: B.I.V. 97 (21/22), Blz. 17
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/02/2022 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/02/2022 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/03/2022 Ontwikkeling Pepijn Kennis B.I.V. 97 (21/22) 12
28/03/2022 Tussenkomst Soetkin Hoessen B.I.V. 97 (21/22) 14
28/03/2022 Tussenkomst Geoffroy Coomans de Brachène B.I.V. 97 (21/22) 15
28/03/2022 Tussenkomst Isabelle Pauthier B.I.V. 97 (21/22) 15
28/03/2022 Tussenkomst Marie Nagy B.I.V. 97 (21/22) 16
28/03/2022 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 97 (21/22) 17
28/03/2022 Repliek Pepijn Kennis B.I.V. 97 (21/22) 20