Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de "Dutch reach" techniek

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1196)

 
Datum ontvangst: 21/02/2022 Datum publicatie: 26/04/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/04/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

In Brussel zijn ongevallen waarbij een fietser ten val komt door een autodeur nog steeds een van de meest voorkomende ongevallen met letselschade. Toch bestaat er een eenvoudige manier om het risico te verkleinen. De "Dutch reach" is een praktijk die in Canada en Nederland reeds gangbaar is. Ze houdt in dat de bestuurder van een geparkeerd voertuig zijn portier met zijn rechterhand opent, waardoor hij over zijn schouder kan zien of er een fietser of een andere gebruiker nadert.

Mijn vragen zijn de volgende:

  1. Wordt het uitstappen van de bestuurder uit het voertuig tijdens een praktisch rijexamen geëvalueerd? Is de "Dutch reach" techniek een vereiste?

  1. Zo neen, wordt overwogen deze praktijk op te nemen in artikel 28 van het verkeersreglement?

    3. Wordt een bewustmakingscampagne gevoerd om het aantal ongevallen te beperken?

 

 

 

 
 
Antwoord    Wat betreft het “dooring”-probleem verwijs ik ook naar mijn antwoord op de mondeling vraag van de heer Ikazban in oktober 2020.

Uit een grondige studie over de ongevallen gepubliceerd in 2017 blijkt dat op doorlopende wegvakken (dus buiten kruispunten) 15% van de botsingen tussen fietsers en een andere weggebruiker (en waarvoor gegevens over de manoeuvres beschikbaar is) wordt veroorzaakt door een openslaand portier. Bijna een derde van de betrokken fietsers reed op een fietspad tijdens dit type botsing (in bijna alle gevallen op een aangeduid fietspad of suggestiestrook). (Fietsongevallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vias, december 2017).

De voorbije tien jaar is dat type ongevallen met de helft afgenomen. Dat heeft volgens mijn diensten vooral te maken met aanpassingen aan de infrastructuur, waarbij steeds vaker rekening wordt gehouden met deze problematiek.

Bij de aanleg van een nieuw fietspad wordt er immers vaak een bufferzone tussen het fietspad en de parkeerplaatsen ingericht.

Voor de verkeersveiligheid is het belangrijk de fietsvademecums te blijven naleven, en misschien zelfs nog meer naleven via reglementen (noot: bvb. in de nieuwe GSV). Dit gezien er de voorbije jaren er opnieuw fietspaden verschenen zonder bufferzone (zoals bijvoorbeeld op de Rooseveltlaan).

Ook moet de sensibilisering worden voortgezet. De “Nodige voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden bij het verlaten van het voertuig” maken deel uit van de leerstof voor het theoretisch en praktijkexamen.
Tijdens het praktijkexamen worden deze voorzorgsmaatregelen geëvalueerd tijdens de manoeuvres.

Wat het openen van de deur betreft, verwachten we van de kandidaat dat hij de nodige voorzorgsmaatregelen neemt alvorens uit te stappen, door in zijn linker spiegel te kijken vóór hij de deur opent. Hij kan ook door de deuropening kijken om te zien of er iets aankomt alvorens hij de deur volledig opent. Er wordt geen specifieke methode vereist daarvoor. De kandidaat mag de deur zowel met de linker- als rechterarm openen.

Al deze elementen staan in het vademecum voor examinatoren voor het rijbewijs B, alsook in het BBHR van 29 maart 2018 betreffende de rijopleiding en het rijexamen van categorie van motorvoertuigen B en bepaalde aspecten voor alle categorieën van motorvoertuigen.

Dit thema komt regelmatig aan bod in sensibiliseringsprogramma’s voor het grote publiek zoals ‘Kijk uit’ en ‘Contact’, of in bewustmakingsfilmpjes over verkeersveiligheid in de gewestelijke media (Marie-Chaussée of Un jeu d’enfant).