Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het vragen van een uittreksel uit het strafregister bij het verlengen van een vergunning om een taxidienst te exploiteren

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 556)

 
Datum ontvangst: 14/03/2022 Datum publicatie: 28/06/2022 Referentie: B.I.V. 135 (21/22), Blz. 6
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 28/06/2022 Referentie: B.I.V. 135 (21/22), Blz. 7
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2022 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/03/2022 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/06/2022 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 135 (21/22) 6
28/06/2022 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 135 (21/22) 7
28/06/2022 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 135 (21/22) 8