Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van de diversiteitsplannen bij de overheidsdiensten en -instellingen onder uw gezag of toezicht

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1074)

 
Datum ontvangst: 10/03/2022 Datum publicatie: 03/05/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 02/05/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

In de algemene beleidsverklaring voor de zittingsperiode 2019-2024 staat: "De Regering zal het gewestelijk beleid voor de bevordering van de diversiteit versterken door middel van opleidingen en bewustmaking. Zij zal de “diversiteitsplannen” verbeteren om ze concreter en beter controleerbaar te maken.".

In het kader van de uitoefening van uw functie hebt u overheidsdiensten en -instanties die zijn opgenomen in de bij deze vraag gevoegde lijst onder uw rechtstreeks ministerieel gezag of onder uw toezicht.

Voor elke in de bijlage vermelde overheidsdienst en -instantie onder uw gezag zou ik u de volgende vragen willen stellen:

 • Welke overheidsdiensten en -instanties hebben sinds het begin van de zittingsperiode een nieuw diversiteitsplan goedgekeurd? Welke diensten en instanties hebben daarentegen nog geen nieuw diversiteitsplan goedgekeurd? Zijn er onder de laatstgenoemden diensten en instanties die geen diversiteitsplan hebben?

 

 • Kunt u mij voor elke overheidsdienst en -instantie de datum van goedkeuring van het laatste diversiteitsplan meedelen?

 

 • Kunt u mij voor elke overheidsdienst en organisatie de datum van goedkeuring van het volgende diversiteitsplan meedelen, indien deze bekend is of wordt verondersteld?

 

 • Hoe wordt het woord "diversiteit" omschreven in de verschillende plannen die momenteel van kracht zijn? Welke elementen, kenmerken, bijzonderheden of criteria worden in aanmerking genomen om een onderscheid te maken tussen personen en om een diversiteitsbeleid te voeren?

 

 • Wat zijn, in het licht van de beleidsverklaring, de nieuwe doelstellingen voor meer diversiteit? In welke zin zijn deze doelstellingen concreter en controleerbaarder dan in het verleden?

 

 • Hebben alle overheidsdiensten en -instanties onder uw gezag een diversiteitsmedewerker in dienst?

 

 • Wat zijn de belangrijkste (voorzorgs)maatregelen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat diversiteitsplannen op geen enkele wijze afbreuk doen aan het beginsel van gelijke behandeling, een algemeen beginsel uit het recht en de wet inzake de openbare dienst?Bijlage bij de schriftelijke vraag over de voortgang van de diversiteitsplannen bij de overheidsdiensten waarvoor u verantwoordelijk bent

 • Lijst van Brusselse overheidsdiensten en -instanties waarop de schriftelijke vraag betrekking heeft:

 

 • Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst: Connectit, Economie-Werkgelegenheid, Financiën-Begroting, Internationaal, Huisvesting, Mobiliteit, Lokale Overheden, Synergie

 

 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit

 

 • Urban.brussels

 

 • Talent.brussels

 

 • DBDMH

 

 • Net Brussel

 

 • MIVB

 

 • BGHM

 

 • Parking.brussels

 

 • Brussel Preventie-Veiligheid

 

 • Visit.brussels

 

 • Actiris

 

 • Hub.brussels

 

 • Brussels Waarborgfonds

 

 • Finance & Invest Brussel

 

 • Innoviris

 

 • CIBG

 

 • Brussel Leefmlieu

 

 • Perspective.brussels

 

 • Citydev

 

 • Haven van Brussel

 

 • GSOB

 

 • Brussels Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

 

 • Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

 

 • Iriscare


 

 

 
 
Antwoord    1)
Leefmilieu Brussel
Leefmilieu Brussel keurt om de twee jaar een nieuw diversiteitsplan goed. Het recentste plan werd door de Directieraad op 11 maart 2022 goedgekeurd. Het vorige plan werd in maart 2020 goedgekeurd.
Haven van Brussel
De Haven van Brussel heeft zijn eerste diversiteitsplan in november 2013 goedgekeurd. Dat plan dekte de periode van 2014-2016. De RvB heeft op 27 augustus 2021 een nieuw diversiteitsplan goedgekeurd.
ANB
Het Agentschap Net Brussel heeft sinds het begin van de legislatuur een nieuw diversiteitsplan voor de periode 2020-2022.

2)
Leefmilieu Brussel
11 maart 2022
Haven van Brussel
De RvB heeft het laatste diversiteitsplan op 27 augustus 2021 goedgekeurd.
ANB
Het laatste diversiteitsplan van Net Brussel werd in 2019 goedgekeurd en dekt de periode van 2020 tot 2022.
3)
Leefmilieu Brussel
In het eerste trimester van 2024.
Haven van Brussel
Het volgende plan zou eind 2022 voorgesteld moeten worden.
ANB
Het volgende diversiteitsplan van Net Brussel zal tegen december 2022 goedgekeurd worden.
4)
Diversiteit wordt gedefinieerd volgens de 19 beschermde criteria van de antidiscriminatiewet.
5)
Deze vraag valt onder de bevoegdheden van mijn collega, minister Sven Gatz.
6)
Leefmilieu Brussel, de Haven van Brussel en Net Brussel hebben wel degelijk elk een diversiteitsambtenaar.
7)
De diversiteitsplannen worden gebruikt voor de handhaving van het beginsel van gelijke behandeling.