Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de situatie van de visserij in Brussel in 2022

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1079)

 
Datum ontvangst: 21/03/2022 Datum publicatie: 16/05/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 04/05/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt tien visserijzones, bovenop de visgronden in het kanaal. De door Leefmilieu Brussel verstrekte informatie bevestigt dat het recht om in de gewestelijke vijvers te vissen momenteel slechts aan drie visserijbedrijven wordt verleend. Blijkbaar werd dat zes maal verleend voor de gemeenschappelijke visvijvers.

Nu het visseizoen voor de deur staat, zou ik u de volgende vragen willen stellen met het oog op een stand van zaken:

  • Hoe evolueert het aantal vissers met vergunning in het Brussels Gewest? Is de trend stijgend, dalend of stabiel?

  •  

  • Is de door Leefmilieu Brussel verstrekte lijst van concessiehouders van het visrecht up-to-date? Wat is de duur van deze concessies? Kunt u mij, naast uw antwoorden, de bijgewerkte lijst van concessiehouders en de looptijd van de concessies doen toekomen?

  • Geeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stimulansen of subsidies aan de betrokkenen?

  • Wat zijn, in het bijzonder met betrekking tot vijver 3 in Rood Klooster, de gevolgen voor de waterkwaliteit en de visbestanden van de rechtstreekse lozing van afvloeiingswater van het viaduct van Dry Borren in de vijvers van het Rood Klooster? Wat is de huidige situatie van de visbestanden in vijver 3 van het Rood Klooster vóór het seizoen in het algemeen?

 

 

 
 
Antwoord    1)
De afgelopen zes jaar kan geen bijzondere tendens vastgesteld worden:
- 2016: 657 vergunningen
- 2017: 770 vergunningen
- 2018: 765 vergunningen
- 2019: 709 vergunningen
- 2020: 888 vergunningen
- 2021: 602 vergunningen
2)
De update van de lijst van concessiehouders zou gepubliceerd moeten worden na de stopzetting van de visteelt in het Rood Klooster (vijver 2) en in de grote Mellaertsvijver, alsook van de visvangst in de grote vijver van de Koninklijke Visserij.
De concessies worden over het algemeen voor vijf jaar gesloten en vervolgens in onderling overleg stilzwijgend verlengd. De meeste concessies zitten in de verlengingsfase. De lijst is bijgevoegd.
3)

Momenteel bestaat er geen structurele subsidie voor de sector.
Drie tot vier jaar geleden werd een initiatiedag over ‘street fishing’ gesubsidieerd.
4)
De verontreinigende stoffen van de weg die in het afvloeiende hemelwater van het viaduct aanwezig zijn, hebben de neiging om zich vast te hechten op de zwevende deeltjes die zich hoofdzakelijk afzetten in de eerste vijver aan de voet van het viaduct. Die verontreinigende stoffen hebben dus een vrij beperkte impact op de keten van vijvers.
Het is niet mogelijk om een gedetailleerd overzicht te geven van de recente visvoorraad van vijver nr. 3 wegens storingen van de kunstwerken voor de regeling van het waterpeil. LB stelt echter wel vast dat karpers dominant zijn in een vrij dichtbevolkte vijver (de hoeveelheden worden uitgedrukt in ton (1,5-2 t) per hectare voor die vijver).