Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de mobiliteitsstudie in verband met het wijkproject Witte Vrouwen

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 876)

 
Datum ontvangst: 22/03/2022 Datum publicatie: 08/06/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 19/05/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/04/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Naar aanleiding van mijn vraag in de commissie mobiliteit over de mobiliteitsvraagstukken in verband met de toekomstige wijk Witte Vrouwen, maakte mevrouw Van Den Brandt melding van een mobiliteitsstudie die in het laatste semester van 2021 werd uitgevoerd door een extern studiebureau dat door de BGHM is goedgekeurd. De resultaten van deze studie moeten openbaar worden gemaakt, onder meer tijdens een participatieve informatiesessie die gepland is voor het eerste trimester van 2022, maar over een preciezere datum bleef onduidelijkheid bestaan.

In dit verband verwijst minister Van den Brandt mij naar u voor een antwoord op de volgende vraag::

  1. Wat is de geplande datum voor de voltooiing van deze mobiliteitsstudie en de bekendmaking van de resultaten ervan?

 

 

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Het studiebureau Stratec is in maart van start gegaan met de mobiliteitsstudie in het kader van het project ‘Witte Vrouwen’. Deze studie zal binnenkort worden afgerond.
In het kader van deze studie vond een eerste bijeenkomst met de omwonenden plaats op 21 april jongstleden.
Op die bijeenkomst werden het studiebureau Stratec, de toegepaste methodologie en de eerste tellingen en opmetingen die reeds gedeeltelijk werden gerealiseerd, aan de omwonenden voorgesteld. Die bijeenkomst bood de omwonenden ook de gelegenheid om hun bedenkingen en eventuele vrees betreffende de mobiliteit in de wijk mee te delen aan het studiebureau Stratec.
Na die vergadering werd het studiebureau Stratec gevraagd aanvullende tellingen en opmetingen voor te stellen (plaatsen, aantal, omvang, duur), alsook een aangepaste planning om in te spelen op de verwachtingen en de opmerkingen van de omwonenden.
We wachten dus op die voorstellen om een einddatum voor de studie te kunnen geven.


De voltooide studie zal op een tweede vergadering met de omwonenden worden voorgesteld en openbaar gemaakt op de website van het project wittevrouwen.brussels.