Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steunverlening aan Solvay

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 459)

 
Datum ontvangst: 21/04/2022 Datum publicatie: 08/06/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 23/05/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

 

Wij zouden graag de bedragen kennen van de steunverlening die door de verschillende diensten van het Brussels Gewest aan de ondernemingen van de Solvay-groep zijn toegekend (voor werkgelegenheid, ondernemingen, onderzoek en ontwikkeling, belastingverminderingen, enz.) voor de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021.

 

 

 
 
Antwoord    In antwoord op uw vragen, kan ik de geachte Volksvertegenwoordiger het volgende mededelen.

Brussel Fiscaliteit kan vragen die peilen naar specifieke fiscale elementen die individuele belastingplichtigen aangaan, niet beantwoorden. Dit zou immers een schending van het beroepsgeheim betekenen zoals opgelegd krachtens artikel 126 van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure.

Meer algemeen kan wel worden meegegeven dat Brusselse bedrijven sinds de fiscale hervorming van 2016 genieten van een nultarief op materieel en outillage in de onroerende voorheffing (ingaand op 1 januari 2017).