Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steunverlening aan Solvay

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 546)

 
Datum ontvangst: 21/04/2022 Datum publicatie: 22/06/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 17/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/06/2022 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

 

Wij zouden graag de bedragen kennen van de steunverlening die door de verschillende diensten van het Brussels Gewest aan de ondernemingen van de Solvay-groep zijn toegekend (voor werkgelegenheid, ondernemingen, onderzoek en ontwikkeling, belastingverminderingen, enz.) voor de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021.

 

 

 
 
Antwoord    Brussel Economie en Werkgelegenheid, voor zijn economische bevoegdheid, heeft sinds 2018 geen financiële steun meer verleend aan de Solvay-groep.

Solvay is geen huurder of eigenaar op lange termijn van een terrein of gebouw van citydev.brussels.

Gegevens over overheidsopdrachten en subsidies worden systematisch ter beschikking van het publiek gesteld via datastore.brussels en openbudgets.brussels. De volgende verplichte variabelen zijn opgenomen: naam van de financieringsorganisatie (Innoviris), naam van het programma, naam van de begunstigde, ondernemingsnummer van de begunstigde, titel van het project, toegezegd bedrag, jaar van aanvang van het project (jaar van vastlegging) en jaar van het theoretische einde van het project.

De "transparantie"-pagina van de Innoviris-website bevat ook informatie over subsidies.

Bovendien werden de gegevens voor 2018, 2019 en 2020 reeds meegedeeld in de antwoorden op de schriftelijke vragen nr. 315 van de heer Francis Dagrin, nr. 316 van de heer Luc Vancauwenberge, nr. 317 van de heer Jean-Pierre Kerckhofs, nr. 318 van de heer Marc Loewenstein, nr. 319 van de heer Emin Özkara en nr. 374 van mevrouw Alexia Bertrand.

De tabel in bijlage geeft een overzicht van onderzoeks- en innovatieprojecten van Solvay die in 2021 op financiering vanwege Innoviris konden rekenen.

Het eerste project betreft de ontwikkeling van batterijen van de nieuwe generatie, een project dat wordt gesteund in het kader van de Belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) op het gebied van batterijen, met het oog op het opzetten van een nieuwe duurzame waardeketen in Europa en een recyclingketen voor batterijen.

Het tweede betreft het tweede expertisecentrum van Solvay op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie op de site van Neder-over-Hembeeck, namelijk composietmaterialen. Het project betreft de ontwikkeling van thermoplastische composietmaterialen. Deze zijn niet alleen gemakkelijk recycleerbaar, maar maken ook productietechnieken mogelijk die de hoeveelheid productieafval tot een minimum beperken.

Deze projecten zijn afgestemd op het Gewestelijk Innovatieplan, met name de steun voor baanbrekend onderzoek en ontwrichtende innovatie (actie 4.3.2.2), maar ook het strategische innovatiegebied "Optimaal gebruik van hulpbronnen".