Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het opladen van elektrische auto's op straat, zonder laadpalen

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1252)

 
Datum ontvangst: 20/04/2022 Datum publicatie: 08/06/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 07/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Auto's in het Brussels Gewest moeten tegen 2035 elektrisch zijn. Sinds enige tijd zien we een toenemend aantal elektrische auto's op de weg. Het is onvermijdelijk dat sommige autobezitters niet de mogelijkheid hebben om hun auto dicht bij hun huis op te laden aan een laadpaal. Daarom zien we in sommige wijken elektrische verlengkabels opduiken tussen huizen en auto's in de buurt.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

  • Hoeveel boetes zijn er al uitgeschreven? Is er sensibilisering geweest voor deze eigenaars, met alternatieven voor het opladen van hun auto?

  • Is er een mogelijkheid om te weten te komen hoeveel eigenaars van elektrische auto’s er in elke wijk zijn, zodat voorrang kan worden gegeven aan de wijken met de meeste elektrische auto's?

 

 

 
 
Antwoord    Het Gewest coördineert de ontwikkeling van een netwerk van laadpalen toegankelijk voor het publiek in Brussel. Dit netwerk zal uitgerold worden op de openbare weg en erbuiten. Het aantal laadpunten is gestegen van 410 in juli 2019 tot meer dan 1462 in mei 2022. Deze tendens zou zich moeten voortzetten. Bij wijze van voorbeeld, het project ChargyClick zal het aantal laadpunten op de wegen verdubbelen vanaf dit jaar.
Wij zijn enkel bevoegd voor gewestwegen en niet gemeentewegen. Brussel Mobiliteit heeft momenteel nog geen PV’s opgesteld en we hebben geen informatie over het eventuele aantal door de politie opgestelde PV’s.


Er wordt gecommuniceerd over de verschillende projecten i.v.m. de uitrol van laadinfrastructuur (charge.brussels, een concessieovereenkomst van het BHG met TotalEnergies, en ChargyClick, een concessieovereenkomst van Sibelga met EnergyVision) en er is sensibilisering hierover bij de gemeenten (onder andere via een werkgroep met Leefmilieu Brussel en Brulocalis).

Met het oog op de bescherming van het privéleven kunnen deze gegevens niet worden verkregen. Er zouden daarentegen wel kaarten (of “heatmaps”) kunnen worden opgesteld die gebaseerd zijn op het gebruik van de momenteel in de openbare ruimte aanwezige laadinfrastructuur.