Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de personeelstekorten in de evenementensector

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 544)

 
Datum ontvangst: 09/05/2022 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/05/2022 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/06/2022 Uitgesteld
29/06/2022 Van de agenda gehaald.
29/06/2022 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag