Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toestand van de muziekscènes in het Brussels Gewest en het geplande overleg

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 603)

 
Datum ontvangst: 03/06/2022 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/06/2022 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/07/2022 Van de agenda gehaald.
11/07/2022 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag